Leidse hoogleraren vanaf 1575

Hugo Adriaan Verbeek

Geboren
1926-10-02 te Den Haag, Nederland
Geslacht
Man

Promotie (1966)

Type examen
Promotie
Datum
1966
Plaats
Leiden
Proefschrift
Een onderzoek naar het resultaat der lumbale sympathectomie verricht wegens perifeer arteriëel oblitererend vaatlijden

Bijzonder Hoogleraar (1985)

Benoeming
Bijzonder Hoogleraar
Faculteit
Geneeskunde
Leeropdracht
De methode van het (klinisch) computer ondersteund onderwijs
Datum benoeming
1985-07-24
Datum ambtsaanvaarding
1985-09-01
Datum oratie
1986-06-13
Titel oratie
Palm of Eik?
Bijzonderheden
Bijzonder Hoogleraar vanwege het Leids Universiteits Fonds voor het tijdvak van 1985-09-01 tot 1990-09-01.
Link naar deze pagina
https://hoogleraren.leidenuniv.nl/id/2561

©2015-2018 Universitaire Bibliotheken Leiden www.bibliotheek.universiteitleiden.nl