Leidse hoogleraren vanaf 1575

M. Schreuder-Vlasblom (Maria)

Geboren
1951-06-25 te Rotterdam, Nederland
Geslacht
Vrouw

Promotie (1987)

Type examen
Promotie
Datum
1987
Plaats
Groningen
Proefschrift
De macht der kritiek: de gedachtenvorming over aard en zin van rechterlijke beoordeling van bestuursoptreden sedert omstreeks 1815

Gewoon Hoogleraar

Benoeming
Gewoon Hoogleraar
Faculteit
Rechtsgeleerdheid
Vakgebied
Staatsrecht
Leeropdracht
Administratief recht
Datum oratie
1998-02-06
Titel oratie
Eigenzinnig recht
Bijzonderheden
Studie: Rechten, Nederlands recht

Publicaties

Wetenschappelijk
  • Schreuder-Vlasblom M. (2007), Artikel 6:13 Awb: Van berustbepaling tot koekoeksjong, JB-plus 3: 134-153.
  • Schreuder-Vlasblom M. (2004), Rechtsbescherming en bestuurlijke voorprocedure. Deventer: Kluwer.
  • Schreuder-Vlasblom M. (2004), Iets kroms, dat gebogen is; het Nederlands bestuursprocesrecht naar de leer van Tak, Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht: 73-83.
Vakpublicaties
  • Schreuder-Vlasblom M. (2007), Naschrift bij B.W.N. de Waard: Bestuursrechtelijke rechtsbeschermingsleer en relativiteit, Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht(2): 58-60.
  • Schreuder-Vlasblom M. & Tak A.Q.C. (2004), De Awb ter discussie, Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht: 122-125.
  • Schreuder-Vlasblom M., annotatie bij: ABRS 3 april 2000, AB 2000; 1069-1071 (AB 2000, 208, 209, ()).
  • Schreuder-Vlasblom M. (2000), kronieken - bestuursprocesrecht, Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht: 278-287.
  • Schreuder-Vlasblom M., annotatie bij: ABRS 16 september 1999, AB 1999; 1932-1934 (AB 1999, 449, ()).
  • Schreuder-Vlasblom M., annotatie bij: ABRS 18 februari 1999, AB 1999; 591-594 (AB 1999, 143, ()).
Overig
  • Schreuder-Vlasblom M. (Red.) (1997), De Awb, het bestuursprocesrecht. Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink.

Links

Link naar deze pagina
https://hoogleraren.leidenuniv.nl/id/3047

©2015-2018 Universitaire Bibliotheken Leiden www.bibliotheek.universiteitleiden.nl