Leidse hoogleraren vanaf 1575

A.H.J. Schmidt (Aernout)

Geboren
1945-03-27 te Enschede, Nederland
Geslacht
Man

Promotie (1987)

Type examen
Promotie
Datum
1987
Plaats
Leiden
Proefschrift
Pallas ex machina

Gewoon Hoogleraar

Benoeming
Gewoon Hoogleraar
Faculteit
Rechtsgeleerdheid
Vakgebied
Informatica
Leeropdracht
Law and information technology
Datum oratie
2004-05-18
Titel oratie
Computers dangerous for legal systems?
Bijzonderheden
Studie: Rechten

Publicaties

Wetenschappelijk
Vakpublicaties
 • Schmidt A.H.J. (2009), Advies over het voornemen van de Nederlandse Orde van Advocaten tot regulering ten behoeve van ‘nummerherkenning’. Leiden: eLaw@Leiden.
 • Schmidt A.H.J. (2009), Hoofdstuk 4. Nummerbeleid en nummerbeheer. In: Knol P.C., Zwenne G.-J. (red.) Tekst & Commentaar Telecommunicatierecht Derde druk.. Deventer: Kluwer. 97-119.
 • Schmidt A.H.J. (2008), Identity, Identity Management and Law in the Information Society: Some Basic Issues Applied to Internet Banking. In: International Conference of the Turkish Bar Association. Ankara. 1-23.
 • Schmidt A.H.J. (2007), Het wonder van het web, ben jij dat?, It monitor(1): 10-11.
 • Schmidt A.H.J. (2006), Technologie komunikacyjno-informatyczne a sadownictwo w Holandii - aktualna sytuacja, It monitor 14(16): 3-10.
 • Schmidt A.H.J. (2006), Vertrouwen, beveiliging en recht, It monitor 3: 12-13.
 • Schmidt A.H.J., annotatie bij: KPN/OPTA 10 februari 2006, Mf 2006; 87-88 (Mf 2006, 10).
 • Schmidt A.H.J. (2006), Is dit wel het goede moment om er het bijltje bij neer te gooien?, Mediaforum: 245-245.
 • Schmidt A.H.J. & Aarnhem B.A.M. van (2005), Mededeling en registratie. In: Knol P.C., Zwenne G.J., Schmidt A.H.J. (Red.) Tekst & Commentaar Telecommunicatierecht. Deventer: Kluwer. 35-42.
 • Schmidt A.H.J. (2005), Nummerbeleid en nummerbeheer. In: Knol P.C., Zwenne G.J., Schmidt A.H.J. (Red.) Tekst & Commentaar Telecommunicatierecht. Deventer: Kluwer. 83-102.
 • Schmidt A.H.J. (2005), Wie is er verantwoordelijk voor de informatietechniek?, AdvocatenDossier 17: 37-41.
 • Schmidt A.H.J. (2005), De cirkel is rond: over instrumenten die helpen bij straftoemeting, Trema Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht (2): 43-47.
 • Schmidt A.H.J. & Zwenne G.J. (2005), Recht en risico: kanttekeningen bij het voorstel voor een richtlijn over de bewaring van telecommunicatie-verkeersgegevens, Mediaforum 17(9): 292-302.
 • Schmidt A.H.J. (2005), Voorwoord. In: Privacy en andere juridische aspecten van RFID: unieke identificatie op afstand van producten en personen. Den Haag: Elsevier Juridisch. 9-10.
 • Schmidt A.H.J. & Aarnhem B.A.M. van (2005), Algemene bepalingen. In: Knol P.C., Zwenne G.J., Schmidt A.H.J. (Red.) Tekst & Commentaar Telecommunicatiewet. Deventer: Kluwer. 7-34.
 • Schmidt A.H.J. (2004), Kunnen juristen iets uitvinden?. onbekend: Faculteit der Rechtsgeleerdheid.
 • Schmidt A.H.J. (2004), Rechten op het absolute nulpunt... bij het octrooieren van software. onbekend: Faculteit der Rechtsgeleerdheid.
 • Schmidt A.H.J. (2003), Regulering van cyberspace., IT-Monitor (6): 6-7.
 • Schmidt A.H.J. (2001), Commentaar bij hoofdstuk 2 Tekst en Commentaar Telecommunicatiewet. In: Schmidt A.H.J., Franken H., Knol P.C., Zwenne G.J. (Red.) Tekst en Commentaar Telecommunicatiewet. Deventer: Kluwer. 17-21.
 • Schmidt A.H.J. (2001), Commentaar bij hoofdstuk 4, telecommunicatiewet. In: Schmidt A.H.J., Franken, H., Knol P.C., Zwenne G.J. (Red.) Tekst en Commentaar Telecommunicatiewet. Deventer: Kluwer. 57-71.
 • Schmidt A.H.J. (2001), Commentaar bij hoofdstuk 1, telecommunicatiewet. In: Schmidt A.H.J., Franken H., Knol P.C., Zwenne G.J. (Red.) Tekst en Commentaar Telecommunicatiewet. Deventer: Kluwer. 5-15.
 • Schmidt A.H.J. (1999), Ongewilde resultaten. In: ICT en straftoemeting: de conferentie van 23 april 1998. Deventer: Kluwer. 65-71.
Populariserend
Overig
 • Schmidt A.H.J. & Zhang K. (19 mei 2016), Can Legal Theory Handle Complexity?. Leiden Law Blog [blog entry].
 • Schmidt A.H.J. & Klaauw-Koops F.A.M. van der (Red.) (2008), IT & Law. Den Haag: T.M.C. Asser Press.
 • Schmidt A.H.J., Dolfsma W. & Keuvelaar W. (Red.) (2007), Fighting the War on File Sharing. Den Haag: TMC Asser Press.
 • Donkers J., Mommers L., Postma E.O. & Schmidt A.H.J. (Red.) (2007), Liber amicorum ter gelegenheid van de 60e verjaardag van Prof. dr. H. Jaap van den Herik. Maastricht: MICC.
 • Knol P.C., Zwenne G.J. & Schmidt A.H.J. (red.) (2005), Telecommunicatierecht: de tekst van de Telecommunicatiewet en de Wet bescherming persoonsgegevens, voorzien van commentaar met toevoeging van aanverwante nationale en Europese regelgeving Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer.
 • Schmidt A.H.J. (2004), Het nieuwe informatierecht: Nieuwe regels voor het internet [Bespreking van: (2004) Het nieuwe informatierecht: Nieuwe regels voor het internet] JAVI: 232-235.
 • Schmidt A.H.J. (Red.) (2003), Auteursrecht en technische voorzieningen. Juridische en rechtseconomische aspecten van de bescherming van technische voorzieningen. Den Haag: SDU.
 • Schmidt A.H.J. (2002), Applied legal epistemology. Building a knowledge-based ontology of the legal domain. Leiden: Eigen beheer L. Mommers. [overig]
 • Schmidt A.H.J. (7 juni 2002), Code as Law - legal engineering? (Lezing). Amsterdam.
 • Schmidt A.H.J. (Red.) (2002), Electronic commerce en de Europese omzetbelasting. Den Haag: SDU.
 • Schmidt A.H.J. (Red.) (2002), Vergunningen op Internet: meer dan gokken op een handhaafbaar stelsel. Den Haag: SDU.
 • Schmidt A.H.J. (Red.) (2002), Wetenschapsbeoefening en belemmerende privacywetgeving: de werkgever in balans?. Den Haag: SDU.
 • Schmidt A.H.J. (Red.) (2002), Beelddatabanken: stilstaand beeld in beweging?. Den Haag: SDU.
 • Cliteur P.B., Herik H.J. van den, Huls N.J.H. & Schmidt A.H.J. (Red.) (2001), It ain't necessarily so. Opstellen aangeboden aan Prof. mr. H. Franken. Deventer: Kluwer.
 • Schmidt A.H.J., Franken H., Knol P.C. & Zwenne G.J. (red.) (2001), Telecommunicatiewet: de tekst van de Telecommunicatiewet voorzien van commentaar met toevoeging van aanverwante nationale en Europese regelgeving Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer.
 • Schmidt A.H.J. & Bonenkamp E.B. (Red.) (2001), (Zelf)regulering van nummers en domeinnamen. Den Haag: SDU.
 • Schmidt A.H.J. & Bonenkamp E.B. (Red.) (2001), Het gebruik van persoonlijkheidsprofielen in de publieke sector. Den Haag: SDU.
 • Schmidt A.H.J. & Bonenkamp E.B. (Red.) (2001), Privacy vs. Auteursrecht in een digitale omgeving. Den Haag: SDU.
 • Schmidt A.H.J. & Bonenkamp E.B. (Red.) (2001), Opsporing versus privacy: de beleving van burgers. Den Haag: SDU.
 • Schmidt A.H.J. & Bonenkamp E.B. (Red.) (2001), IT support of the judiciary in Europe. Den Haag: SDU.
 • Schmidt A.H.J. & Bonenkamp E.B. (Red.) (2001), Data mining, de toetsing van beslisregels & privacy: een juridische odyssee naar een procedure om het toepassen van beslisregels te kunnen toepassen. Den Haag: SDU.
 • Schmidt A.H.J. & Bonekamp B. (Red.) (2001), Consumentenbescherming bij transacties op afstand. Den Haag: SDU.
 • Schmidt A.H.J. & Bonenkamp E.B. (Red.) (2001), Een duidelijk geval: geautomatiseerde afhandeling. Den Haag: SDU.
 • Schmidt A.H.J. & Bonenkamp E.B. (Red.) (2001), Elektronische aanbesteding. Den Haag: SDU.
 • Schmidt A.H.J. & Kroon A. de (Red.) (2000), De universiteitsbibliotheek in het databankenrecht. Deventer: Kluwer.
 • Schmidt A.H.J. (Red.) (2000), Het bibliotheekprivilege in de digitale omgeving. Deventer: Kluwer.
 • Schmidt A.H.J. & Kroon A. de (Red.) (2000), Overheden over internationalisering en ICT-Recht. Den Haag: SDU Uitgevers.
 • Schmidt A.H.J. & Kroon A. de (Red.) (2000), Ruimere octrooiering van computerprogramma's: technicality of revolutie?. Den Haag: SDU Uitgevers.
 • Schmidt A.H.J. & Kroon A. de (Red.) (2000), De exoneratieclausules in de algemene voorwaarden van de federatie van Nederlandse ondernemingen in de IT. Deventer: Kluwer.
 • Schmidt A.H.J. (2000), The Crypto Controversy: A Key Conflict in the Information Society, Law and Electronic Commerce Series, volume 6 [Bespreking van: Koops B.J. (2000) The Crypro Controversy: A Key Conflict in the Information Society, Law and Electronic Commerce Series, volume 6] Delikt en Delinkwent 30: 920-924.
 • Schmidt A.H.J. & Kroon A. de (Red.) (2000), De wenselijkheid en mogelijkheid van infiltratie en pseudokoop op het net. Deventer: Kluwer.
 • Schmidt A.H.J. & Kroon A. de (Red.) (2000), Verdeling van het spectrum. Deventer: Kluwer.
 • Schmidt A.H.J. & Kroon A. de (Red.) (2000), Verdachte en ontsleutelplicht: Hoe ver reikt nemo tenetur. Deventer: Kluwer.
 • Schmidt A.H.J. & Kroon A. de (Red.) (2000), Privacy in bits en bytes; Privacyaspecten van elektronische monitoring in netwerkomgevingen. Den Haag: SDU Uitgevers.
 • Schmidt A.H.J. & Kroon A. de (Red.) (2000), Jurisprudentiedatabanken: Een internationaal vergelijkende studie naar de publicatie van rechterlijke uitspraken m.b.v. informatietechnologie. Deventer: Kluwer.
 • Schmidt A.H.J. & Kroon A. de (Red.) (2000), Informatietechnologische ondersteuning binnen het strafprocesrecht. Den Haag: SDU Uitgevers.
 • Schmidt A.H.J. & Kroon A. de (Red.) (2000), Multiformity in information provision in a new age. Den Haag: SDU Uitgevers.
 • Schmidt A.H.J. & Kroon A. de (Red.) (2000), Digital signature blindness. Deventer: Kluwer.
 • Schmidt A.H.J. & Kroon A. de (Red.) (2000), Interceptie van vertrouwelijke communicatie. Den Haag: SDU.
 • Nouwt S., Holvast J., Kroon A. de & Schmidt A.H.J. (Red.) (1999), Toepassing van privacyregels op de electronische berichten: Privacyregels voor Internetberichten, Privacyregels voor EDI-berichten. Deventer: Kluwer.
 • Huydecoper S., Seelt M., Kroon A. de & Schmidt A.H.J. (Red.) (1999), Aansprakelijkheid, intermediairs en Electronic Data Interchange. Deventer: Kluwer.
 • Oudejans T., Kroon A. de & Schmidt A.H.J. (Red.) (1999), Electronic Highway for Electronic Subway. Verborgen merkinformatie of het internet in Amerikaans perspectief. Deventer: Kluwer.
 • Schmidt A.H.J. & Kroon A. de (Red.) (1999), Strafbare feiten op de electronische snelweg, vertrouwelijkheid van e-mail, netwerkzoeking in theorie en praktijk. Deventer: Kluwer.
 • Kroon A. de & Schmidt A.H.J. (Red.) (1999), Vertrouwelijke gegevens: juridische beschouwingen over de verstrekking en het beheer van bedrijfsgegevens aan de overheid en het beheer daarvan door de overheid. Deventer: Kluwer.
 • Kroon A. de & Schmidt A.H.J. (Red.) (1999), Politie en Intranet. Normering van netwerkkoppeling en grensoverschrijdend gebruik van multimediale databases op een internationaal politieel intranet. Deventer: Kluwer.
 • Eechoud M., Kabel J., Kroon A. de & Schmidt A.H.J. (Red.) (1999), Prijsbepaling voor electronische overheidsinformatie. Deventer: Kluwer.
 • Mommers L., Kroon A. de & Schmidt A.H.J. (Red.) (1999), Knowing the law. Legal information systems as a source of knowledge. Deventer: Kluwer.
 • Franken H. & Schmidt A.H.J. (Red.) (1999), ICT en straftoemeting. Deventer: Kluwer.
 • Kroon A. de & Schmidt A.H.J. (Red.) (1999), Aansprakelijkheid voor schade aan apperatuur door mobiel telefoons. Deventer: Kluwer.
 • Schmidt A.H.J. (11 juni 1998), Recht-ICT (Lezing). Leiden.
 • Schmidt A.H.J. (23 april 1998), Ongewilde resultaten (Lezing). Den Haag.
 • Schmidt A.H.J. (22 januari 1998), Sociale cohesie, recht en informatietechniek (Lezing). Leiden.
 • Oskamp E.W. & Schmidt A.H.J. (5 januari 1998), Computerondersteuning bij straftoemeting (Lezing). Den Haag.
 • Schmidt A.H.J. (1998), [Bespreking van: Stuurman C. (1995) Technische normen en het recht, beschouwing over de interactie tussen het recht en technologische normalisatie op het terrein van informatietechnologie en telecommunicatie] Rechtsgeleerd Magazijn Themis 159: 237-239.
 • Schmidt A.H.J. (1998), [Bespreking van: Voermans W. (1998) Sturen in de mist...., maar dan met radar: een onderzoek naar praktisch haalbare vormen van computerondersteuning bij het ontwerpen van regelgeving] Rechtsgeleerd Magazijn Themis 159: 203-204.
 • Cliteur P.B., Heerma van Voss G.J.J., Holtmaat H.M.T. & Schmidt A.H.J. (red.) (1998), Sociale cohesie en het recht Meijers-reeks. Leiden: Koninklijke Vermande / E.M. Meijers Instituut.

Links

Link naar deze pagina
https://hoogleraren.leidenuniv.nl/id/3141

©2015-2018 Universitaire Bibliotheken Leiden www.bibliotheek.universiteitleiden.nl