Leidse hoogleraren vanaf 1575

Barend Barentsen

Geboren
1972
Geslacht
Man

Promotie (2003)

Type examen
Promotie
Datum
2003-04
Plaats
Leiden
Proefschrift
Arbeidsongeschiktheid

Gewoon hoogleraar (2012)

Benoeming
Gewoon hoogleraar
Faculteit
Rechtsgeleerdheid
Leeropdracht
Sociaal recht
Datum benoeming
2012

Bijzonder hoogleraar (2012)

Benoeming
Bijzonder hoogleraar
Faculteit
Rechtsgeleerdheid
Leeropdracht
Arbeidsverhoudingen in de publieke sector
Datum benoeming
2012-03-01
Datum oratie
2012-09-28
Titel oratie
The wounded soldiers of bureaucracy
Bijzonderheden
Leerstoel vanwege de Stichting Albeda.

Publicaties

Wetenschappelijk
Vakpublicaties
 • Barentsen B. & Sagel S.F. (2016), Kroniek van het sociaal recht, Nederlands Juristenblad 2016(35): 2604-2619.
 • Barentsen B. (2016), Toekomstscenario's voor de ambtelijke cao-onderhandelingen. In: Uijlenbroek. J.J.M. (red.) Normalisatie rechtspositie ambtenaren: hoe verder. Publicatiereeks overheid & arbeid nr. 43 Den Haag: CAOP. 63-71.
 • Barentsen B., annotatie bij: Hoge Raad 6 juni 2014, NJ 2016,16/17.
 • Barentsen B., annotatie bij: Hoge Raad 27 juni 2008, NJ 2016,21; 2781-2804.
 • Barentsen B., annotatie bij: Hoge Raad 20 december 2013, NJ 2016,16/17; 2294-2321.
 • Barentsen B. (2016), Normalisering: introductie. In: Uijlenbroek J.J.M. (red.) Normalisatie rechtspositie ambtenaren: hoe verder?. Publicatiereeks overheid & arbeid nr. 43 Debn Haag: CAOP.
 • Heerma van Voss G.J.J. & Barentsen B. (2015), Inleiding Nederlands sociaal recht. Den Haag: Boom juridische uitgevers.
 • Barentsen B. (2015), Stormram, Zeggenschap : Tijdschrift over arbeidsverhoudingen 2015(2): 33.
 • Barentsen B. & Sagel S.F. (2015), Kroniek van het sociaal recht, Nederlands Juristenblad 2015(35): 2495-2509.
 • Barentsen B., annotatie bij: Hof van Justitie van de EU 26 februari 2015, nr. C-623/16, NJ 2015; 3852-3854.
 • Barentsen B. (2015), Wijziging arbeidsvoorwaarden, Zeggenschap : Tijdschrift over arbeidsverhoudingen 2015(137): 37.
 • Barentsen B., annotatie bij: Hoge Raad 27 november 2015, JAR 2015.
 • Barentsen B., annotatie bij: Hoge Raad 31 januari 2014, NJ 2015.
 • Barentsen B. (2015), Vrijheid van onderhandelen, Zeggenschap : Tijdschrift over arbeidsverhoudingen 2015(3): 33.
 • Barentsen B. (2015), Broodroof, Tijdschrift voor Recht en Arbeid 2015(1): 1-2.
 • Barentsen B., annotatie bij: Hoge Raad 5 december 2014, JAR 2015,1.
 • Barentsen B. (2014), Geen massages meer bij justitie, Zeggenschap : Tijdschrift over arbeidsverhoudingen 2014(2): 23.
 • Barentsen B., annotatie bij: Hoge Raad 6 juni 2014, USZ 2014.
 • Barentsen B. (2014), Commentaar art. 4-6, 12-17, 23-24, 43-138 WIA, art. 18, 36, 43a, 44 WAO. In: Barentsen B., Damsteegt A.C. (Red.) Socialezekerheidsrecht Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer. 607-621, 626-635, 639-642, 687-776, 789-794, 809-811, 817-822.
 • Barentsen B. (2014), Interessante tijden, Zeggenschap : Tijdschrift over arbeidsverhoudingen 2014(1): 31.
 • Barentsen B. & Sagel S.F. (2014), Kroniek van het sociaal recht, Nederlands Juristenblad 2014(35): 2503-2513.
 • Barentsen B., annotatie bij: Hoge Raad 11 juli 2014, JAR 2014 (gestolen leaseauto).
 • Barentsen B. (2014), Ondernemende overheid, Zeggenschap : Tijdschrift over arbeidsverhoudingen 2014(3): 21.
 • Barentsen B (2014), Top of flop. In: Alles voor het publieke domein. Bundel ter gelegenheid van het afscheid van prof. mr. Roel Bekker en prof. dr. mr. Roel Nieuwenkamp.. Den Haag: CAOP.
 • Barentsen B. (2013), AWBZ: meebetalen of potverteren?, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 144(6987): 699-701.
 • Barentsen B. (2013), De ambtelijke rechtspositie: normaliseren of gelijk oversteken?. In: De staat van de ambtelijke dienst. Publicatiereeks overheid & arbeid. Den Haag: CAOP. 222-227.
 • Barentsen B., USZ 2013; 21-22.
 • Barentsen B., annotatie bij: Voorzieningenrechter Rechtbank Amsterdam 18 september 2013, JAR 2013.
 • Barentsen B. (2013), Ingezeteneis = onderscheid naar etniciteit. Annotatie Oordelen 2012-47 en 2012-129 Commissie Gelijke Bahandeling. In: Holtmaat R., Baltussen M.F., Arkel R. van (red.) Gelijke Behandeling 2012. Kronieken en annotaties.. Oisterwijk: Wolf Legal Publishers. 239-252.
 • Barentsen B. (2013), Collectieve afspraken in gespannen verhoudingen. In: De staat van de ambtelijke dienst Publicatiereeks overheid & arbeid. Den Haag: CAOP. 178-181.
 • Barentsen B. (2013), Commentaar art. 3, 4, 5, 6, 8, 16, 17, 17a, 19, 20, 22a, 24, 25, 27, 36 en 42 WW. In: Beltzer R.M., Duk R.A.A., Even J.H., Houwekling A.R. (Red.) 2014 Sdu commentaar arbeidsrecht artikelsgewijs. Den Haag: Sdu.
 • Barentsen B. (2013), Symbolisch sociaal akkoord, Zeggenschap : Tijdschrift over arbeidsverhoudingen 2013(2): 40.
 • Barentsen B. (2013), Matiging topinkomens, Zeggenschap : Tijdschrift over arbeidsverhoudingen 24(3): 33.
 • Barentsen B. & Sagel S.F. (2013), Kroniek van het sociaal recht, Nederlands Juristenblad 2013(35): 2431-2443.
 • Barentsen B. (2013), Ouder worden komt dagelijks voor, Tijdschrift Recht en Arbeid 2013(1): 1-2.
 • Barentsen B. (2013), Staatspoetsbedrijf, Zeggenschap : Tijdschrift over arbeidsverhoudingen 2013(4): 31.
 • Barentsen B., annotatie bij: Rechtbank Utrecht 14 december 2012, JAR 2013; 646-647 (2013, 87).
 • Barentsen B., annotatie bij: Hoge Raad 7 december 2012, JAR 2013 (2013, 16).
 • Barentsen B. (2013), Mosterd na de maaltijd, Zeggenschap : Tijdschrift over arbeidsverhoudingen 1: 40.
 • Barentsen B., annotatie bij: Gerechtshof Arnhem 27 maart 2012, JAR 2012 (JAR 2012, 128).
 • Barentsen B., annotatie bij: Ktr. Bergen op Zoom (Vzngr) 14 september 2012, JAR 2012; 2015-2016 (JAR 2012, 265).
 • Barentsen B., annotatie bij: Europees Hof voor de Rechten van de Mens 10 juli 2012, EHRC 2012 (EHRC 2012, 207).
 • Barentsen B. (2012), Een einde aan het prijzencircus?, Zeggenschap : Tijdschrift over arbeidsverhoudingen 2012(4): 23.
 • Barentsen B. (2012), Commentaar Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten. In: Heerma van Voss G.J.J., Pennings F.J.L. (Red.) Socialezekerheidsrecht Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer.
 • Barentsen B., annotatie bij: Kantonrechter 's-Gravenhage 21 december 2011, JAR 2012 (JAR 2012, 42).
 • Barentsen B. & Sagel S.F. (2012), Kroniek van het sociaal recht, NJB : 2453-2463.
 • Barentsen B. (2012), Commentaar art. 4-6, 12-17, 43-142 WIA, 18, 36a, 43a, 44 WAO. In: Heerma van Voss G.J.J., Pennings F.J.L. (red.) Socialezekerheidsrecht. Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer.
 • Barentsen B., annotatie bij: Hoge Raad 10 juni 2011, JAR 2011; 142-146 (2011, 190).
 • Barentsen B., annotatie bij: Gerechtshof Leeuwarden 11 januari 2011, JAR 2011; 42-44 (2011, 56).
 • Barentsen B., annotatie bij: Kantonrechter Lelystad 22 juli 2011, USZ 2011; 828-833 (USZ 2011, 260).
 • Barentsen B. (2011), Commentaar art. 1:4, 2:12, 3:2, 3:3, 3:4, 3:7, 3:8, 3:9, 3:11 Wet Wajong. In: Barentsen B. (red.) Nederlandse Documentatie Sociale Zekerheid - Arbeidsongeschiktheid (online database)..
 • Barentsen B., annotatie bij: Hoge Raad 11 november 2011, JAR 2011 (2011, 315).
 • Barentsen B., annotatie bij: EHRM 7 juli 2011, EHRC 2011; 1630-1648 (EHRC 2011, 136).
 • Barentsen B., annotatie bij: Hoge Raad 26 november 2010, JAR 2011; 11-13 (2011, 16).
 • Barentsen B., annotatie bij: Hoge Raad 24 juni 2011, JAR 2011; 142-146 (2011, 192).
 • Barentsen B., annotatie bij: Hoge Raad 30 september 2011, USZ 2011; 943-947 (USZ 2011, 294).
 • Barentsen B., annotatie bij: Hoge Raad 8 juli 2011, JAR 2011; 158-159 (2011, 209).
 • Barentsen B. (2010), Commentaar div. bepalingen WIA, WAO, beleidsregels buiten aanmerking laten arbeidsongeschiktheid en inkomensbesluit wet WIA. In: Heerma van Voss G.J.J., Pennings F.J.L. (red.) Tekst & Commentaar Socialezekerheidsrecht.. Deventer: Kluwer.
 • Barentsen B. (2010), Commentaar art. 7:629 BW (aant. 3, 5, 6, 13, 30, 33, 37, 38, 39). In: Heerma van Voss G.J.J. (red.) Arbeidsovereenkomst (losbl.).. Deventer: Kluwer.
 • Barentsen B. (2010), Commentaar art. 7:626. In: Heerma van Voss G.J.J. (red.) Arbeidsovereenkomst (losbl.).. Deventer: Kluwer. 7:626-1-7:626-4.
 • Barentsen B., annotatie bij: EHRM 4 mei 2010, EHRC 2010,99.
 • Barentsen B. (2010), Maatschappelijk verantwoord ondernemen in Amsterdam, Nederlands Juristenblad : 1663-1666.
 • Barentsen B. (2009), De crisisbestendigheid van salarisafspraken, ELSA Leiden magazine 2009(2): 18-20.
 • Barentsen B., annotatie bij: Kantonrechter Haarlem 12 februari 2009, USZ 2009 (USZ 2009, 163).
 • Barentsen B., annotatie bij: Gerechtshof Leeuwarden 3 maart 2009, USZ 2009 (USZ 2009, 164).
 • Barentsen B., annotatie bij: Hoge Raad 14 maart 2008, USZ 2008 (USZ 2008, 112).
 • Barentsen B., annotatie bij: CRvB 2 maart 2007, USZ 2007; 305-306 (USZ 2007, 72).
 • Barentsen B., annotatie bij: Rb. Almelo 21 december 2006, USZ 2007; 89-91 (USZ 2007, 27).
 • Barentsen B., annotatie bij: Rb. Breda 4 april 2006, USZ 2006 (USZ 2006, 155).
 • Barentsen B., annotatie bij: Ktr. Zaandam 2 maart 2006, USZ 2006 (USZ 2006, 159).
 • Barentsen B., annotatie bij: Vzngr. Rb Amsterdam 15 december 2005, USZ 2006 (USZ 2006, 30).
 • Barentsen B. (2006), De zieke werknemer, JAR verklaard 2006 afl. 5: 3-14.
 • Barentsen B., annotatie bij: CRvB 10 oktober 2006, USZ 2006 (USZ 2006, 330).
 • Barentsen B., annotatie bij: EHRM 2 september 2005, NJCM-Bulletin 2006; 688-695 (Eigendomsrecht op uitkering blijkt dode mus: afschaffing AWW-uitkering niet in strijd met art. 1 EP).
 • Barentsen B., annotatie bij: Rb (Alkmaar) 4 juli 2006, USZ 2006 (USZ 2006, 293).
 • Barentsen B., annotatie bij: Rb. Amsterdam 17 mei 2006, USZ 2006 (USZ 2006, 182).
 • Barentsen B., annotatie bij: Rb. Breda 23 maart 2006, USZ 2006 (USZ 2006, 130).
 • Barentsen B., annotatie bij: CRvB 22 februari 2006, USZ 2006 (USZ 2006, 97).
 • Barentsen B., annotatie bij: Rb. Amsterdam 28 december 2005, USZ 2006 (USZ 2006, 102).
 • Barentsen B., annotatie bij: Centrale Raad van Beroep 21 februari 2002, USZ 2001; 425-426 ( 2001, 117, ()).
 • Barentsen B., annotatie bij: CRvB 13 augustus 2002, USZ 2002 (2002, 265).
 • Barentsen B., Been I. & Aarts L.H.M. (2002), De fuik van de bescherming, Arbeidsomstandigheden 72(2): 15-17.
 • Barentsen B., annotatie bij: Rb Amsterdam 8 mei 2002, USZ 2002 (2002, 189).
 • Barentsen B., annotatie bij: CRvB 27 september 2002, USZ 2002 (2002, 328).
 • Barentsen B., annotatie bij: Vzngr. Rb Assen 5 juni 2002, USZ 2002 (2002, 261).
 • Barentsen B., annotatie bij: CRvB 5 februari 2002, USZ 2002 (2002, 74).
 • Barentsen B., annotatie bij: Centrale Raad van Beroep 1 november 2001, USZ 2001; 1144-1145 ( 2001, 314, ()).
 • Barentsen B., annotatie bij: Rechtbank Almelo 17 april 2001, USZ 2001; 652-653 ( 2001, 175, ()).
 • Barentsen B., annotatie bij: Centrale Raad van Beroep 12 februari 2001, USZ 2001; 319-321 ( 2001, 91, ()).
 • Barentsen B. (2001), De medische besluitenregeling en het recht op een eerlijk proces, Uitspraken Sociale Zekerheid 5(10A): 742-745.
 • Barentsen B., annotatie bij: Centrale Raad van Beroep 31 oktober 2000, USZ 2000; 1242-1242 ( 2000, 304, ()).
 • Barentsen B., annotatie bij: President rechtbank 's-Gravenhage 19 juli 2000, USZ 2000; 902-903 ( 2000, 244, (Koppelingswet & EVSMB))).
 • Barentsen B., annotatie bij: EHRM 4 juli 2000, USZ 2000; 986-987 ( 2000, 269, (Redelijke termijn)).
 • Barentsen B., annotatie bij: Rechtbank Groningen 7 juni 2000, USZ 2000; 750-751 (USZ 2000, , (Foutje in art. 27 lid 3 WW)).
 • Barentsen B., annotatie bij: CRvB 3 mei 2000, USZ 2000; 563-564 (USZ 2000, 145, (Overname betalingsverplichting en executiemaatregelen)).
 • Barentsen B., annotatie bij: Rechtbank Haarlem 27 april 2000, USZ 2000; 1032-1034 ( 2000, 280, (Medische besluiten regeling en recht op eerlijk proces)).
 • Barentsen B., annotatie bij: CRvB 27 april 2000, USZ 2000; 526-527 (USZ 2000, 137, (Willekeurige boeteoplegging reïntegratieplan)).
 • Barentsen B., annotatie bij: CRvB 2 maart 2000, USZ 2000; 361-362 (USZ 2000, 96, (Verwijtbaar werkloos wegens ontucht)).
 • Barentsen B., annotatie bij: Rechtbank Amsterdam 31 januari 2000, USZ 2000; 433-4333 (USZ 2000, 111, (Pemba & 6 EVRM)).
 • Barentsen B., annotatie bij: Rechtbank Zutphen 22 november 1999, USZ 2000; 21-22 (USZ 2000, 3, (Herplaatsingsbudget)).
 • Barentsen B., annotatie bij: CRvB 3 november 1999, USZ 1999; 1110-1111 (Bewijs Marokkaans huwelijk).
 • Barentsen B., annotatie bij: Rechtbank Amsterdam 7 juli 1999, USZ 2000; 146-146 (USZ 2000, 33, (OWM "MAAV")).
 • Barentsen B., annotatie bij: CRvB 8 juni 1999, USZ 1999; 726-726 (USZ 1999, 227, (Verblijfsrecht en het Europees verdrag inzake sociale en medische bescherming)).
 • Damsteegt A.C., Barentsen B. & Heinsius J. (1999), De kantonrechtersformule, Nederlands Juristenblad 39: 1852-1853.
Populariserend
 • Barentsen B. (12 januari 2006), Herkeuringen: onwenselijk, niet onrechtmatig. Staatscourant: 3-3.
Overig

Links

Link naar deze pagina
https://hoogleraren.leidenuniv.nl/id/3372

©2015-2018 Universitaire Bibliotheken Leiden www.bibliotheek.universiteitleiden.nl