Leidse hoogleraren vanaf 1575

Clementine Geertruida Breedveld-de Voogd (Clementine)

Geboren
1962 te Den Haag, Nederland
Geslacht
Vrouw

Promotie (2007)

Type examen
Promotie
Datum
2007-04-18
Plaats
Leiden
Proefschrift
Vorm, vrijheid en gebondenheid bij de koop van een woning

Aanstelling (2012)

Faculteit
Rechtsgeleerdheid
Vakgebied
Burgerlijk Recht
Leeropdracht
Burgelijk recht
Datum benoeming
2012-05-01
Datum oratie
2013-09-23
Titel oratie
Gedachtenlezen in het burgerlijk recht. Over wil en vertrouwen bij de koop van onroerend goed

Publicaties

Wetenschappelijk
Vakpublicaties
 • Beumers M.T., Breedveld C.G., Castermans A.G., Cornelissen E.J.M., Graaff R. de, Haentjens M., Hermeling J.J.H., Linden T. van der, Veldt G.M., Voskamp S. & Weide J.A. van der (2016), Understanding private law. On the work of Hans Nieuwenhuis, 1944-2015. In: Breedveld-de Voogd C.G., Castermans A.G., Knigge M.W., Linden T. van der, Oever H.A. ten (red.) Core Concepts in the Dutch Civil Code, Continuously in Motion. BW Krant Jaarboek nr. 31. Deventer: Wolters Kluwer. 1-14.
 • Breedveld-de Voogd C.G. (2014), Titel 8 Boek 1 BW. In: Koens M.J.C., Vonken A.P.M.J. (Red.) Personen- & Familierecht Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer. 211-266.
 • Breedveld-de Voogd C.G. (2014), Titel 7 afd. 3 Boek 1 BW. In: Koens M.J.C., Vonken A.P.M.J. (Red.) Personen- & Familierecht Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer. 185- 205.
 • Breedveld-de Voogd C.G. (2011), Ploum/Smeets en Geelen II: klachtplicht en uitleg 'in staat van-clausule', Juridische Berichten voor het Notariaat (6): 37.
 • Breedveld-de Voogd C.G. (2011), Boek 1 Titel 7, afd. 3 en Titel 8 BW. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (Red.) Burgerlijk Wetboek Tekst & Commentaar, Boeken 1,2,3,4,5,6,7,8,10 van het BW. Deventer: Kluwer.
 • Breedveld-de Voogd C.G., Esch C.M. van, Heide G.J. van der, Kentin E., Koot R.M.C.M., Kuilenburg T. van, Nijland J. & Sikkema T.H. (2011), Signora Senatrice - Over Recht, Onderwijs en Politiek. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 • Breedveld-de Voogd C.G. (2011), Restant executieopbrengst op kwaliteitsrekening valt niet in failliete boedel, Juridische Berichten voor het Notariaat (10): 57.
 • Breedveld-de Voogd C.G. (2010), Boek 1 BW, Titel 7, afd. 3 en Titel 8. In: Kolkman W.D., Reinhartz B.E., Verstappen L.C.A., Vijfeijken I.J.F.A. van (red.) Tekst & Commentaar Erfrecht Relatievermogensrecht.. Deventer: Kluwer. 366-433.
 • Breedveld-de Voogd C.G. (2010), Toestemming van echtgenote ook niet nodig als aandelen zijn gecertificeerd, Juridische Berichten voor het Notariaat 20(December): 12-14.
 • Breedveld-de Voogd C.G. (2009), Exoneratie voor zichtbare en onzichtbare gebreken door 'in staat van-clausule', Juridische Berichten voor het Notariaat (6): 11-13.
 • Breedveld-de Voogd C.G., annotatie bij: Hoge Raad 6 februari 2009, MvV 2009; 65-70 (Vormerkung en een daarna gelegd beslag op een registergoed).
 • Breedveld-de Voogd C.G. (2009), Boek 1 Titel 7, afd. 3 en Titel 8 BW. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (Red.) Burgerlijk Wetboek, Boeken 1,2,3,4,5,6,7 en 8 Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer.
 • Breedveld-de Voogd C.G. (2007), Boek 1, Titel 7, Afd. 3. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (Red.) Burgerlijk Wetboek, Tekst & Commentaar.. Deventer: Kluwer. 153-164.
 • Breedveld-de Voogd C.G. (2007), Boek 1, Titel 8.. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (Red.) Burgerlijk Wetboek, Tekst & Commentaar.. Deventer: Kluwer. 169-215.
 • Breedveld-de Voogd C.G. (2006), Titel 7 afd. 3 en titel 8 van Boek 1 BW.. In: Koens M.J.C., Vonken A.P.M.J. (Red.) Tekst & Commentaar Personen & Familierecht, vierde druk.. Deventer: Kluwer. 146-205.
 • Breedveld-de Voogd C.G. (2005), Titel 7, Afdeling 3 en Titel 8 Boek 1 BW. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (Red.) Burgerlijk Wetboek: de tekst van de boeken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 van het BW voorzien van commentaar.. Deventer: Kluwer. 148-204.
 • Breedveld-de Voogd C.G. (2004), T&C Personen- en familierecht Titel 7.3 en Titel 8. In: Nieuwenhuis J.H., e.a. (Red.) Tekst & Commentaar Personen- en familierecht. Deventer: Kluwer. 142-198.
 • Breedveld-de Voogd C.G. (2004), Geen wijziging van de Wet Koop van Onroerende Zaken, NbBW: 34-40.
 • Breedveld-de Voogd C.G. (2004), Art. 7:15 heeft ook betrekking op publiekrechtelijke lasten., NbBW: 65-70.
 • Breedveld-de Voogd C.G. (2003), Voorkeursrecht in koopovereenkomst geen kernbeding in de zin van de algemene voorwaardenregeling., NbBW: 73-76.
 • Breedveld-de Voogd C.G. (2003), Huwelijksvermogensrecht: verrekening van waardevermeerdering van een woning, die vóór het huwelijk is gekocht (HR 6 december 2002, RvdW 2002, 201), Ars Aequi: 4637-4638.
 • Breedveld-de Voogd C.G. (2003), Beroepsaansprakelijkheid in het Wetsvoorstel Personenvennootschappen., NbBW: 146-150.
 • Breedveld-de Voogd C.G. (2003), Boek 1, Titel 7 afd. 3. In: Breedveld-de Voogd C.G., Beltzer R.M., Broekema-Engelen B.J., Broekhuijsen-Molenaar A.M.L. (Red.) Tekst & Commentaar BW, vijfde druk. Deventer: Kluwer. 145-156.
 • Breedveld-de Voogd C.G. (2003), Boek 1 Titel 8.. In: Breedveld-de Voogd C.G., Beltzer R.M., Broekema-Engelen B.J., Broekhuijsen-Molenaar A.M.L. (Red.) Tekst & Commentaar BW. Deventer: Kluwer. 161-203.
 • Breedveld-de Voogd C.G. (2001), Het veroorzaken van bodemverontreiniging leidt niet snel tot aansprakelijkheid op grond van artikel 75 lid 6 Wet Bodembescherming., JBN: juridische berichten voor het notariaat (68): 6-9.
 • Breedveld-de Voogd C.G. (2001), Verjaring en sluiting. In: Elzas R.Ph., Nat P. van der, Wildeboer J. (Red.) Handboek personenschade. Alphen aan de Rijn: Samsom Bedrijfsinformatie.
 • Breedveld-de Voogd C.G. (2001), Titel 8 Huwelijkse voorwaarden (art. 114-148). In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L., Koens M.J.C. (Red.) Tekst & Commentaar Personen- en Familierecht. Deventer: Kluwer. 159-193.
 • Breedveld-de Voogd C.G. (2001), Titel 7, afd. 3 Ontbinding van de gemeenschap (art. 99-108). In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L., Koens M.J.C. (Red.) Tekst & Commentaar Personen- en Familierecht. Deventer: Kluwer. 143-153.
Overig

Links

Link naar deze pagina
https://hoogleraren.leidenuniv.nl/id/3413

©2015-2018 Universitaire Bibliotheken Leiden www.bibliotheek.universiteitleiden.nl