Leidse hoogleraren vanaf 1575

Leonardus Antonius Christoffel Jacobus Lucassen (Leo)

Geboren
1959-07-25 te Meijel, Nederland
Geslacht
Man

Promotie (1990)

Type examen
Promotie
Datum
1990-10-04
Plaats
Leiden
Proefschrift
"En men noemde hen zigeuners": De geschiedenis van Kaldarasch, Ursari, Lowara en Sinti in Nederland, 1750-1944

Aanstelling (2005)

Faculteit
Geesteswetenschappen
Vakgebied
Geschiedenis
Leeropdracht
Sociale Geschiedenis
Datum benoeming
2005
Datum oratie
2006-05-16
Titel oratie
Gelijkheid en onbehagen. De wortels van het integratiedebat in West-Europa

Publicaties

Wetenschappelijk
 • Lucassen Leo (2016), Connecting the world. Migration and globalization in the second millennium. In: Fatah-Black, Karwan Antunes, Catia (red.) Explorations in History and Globalization. London en New York: Routledge. 19-46.
 • Lucassen Leo (2016), Working together: new directions in global labour history, Journal of Global History 11(1).
 • Lucassen Leo (2016), Migration, Membership Regimes and Social Policies: A View from Global History. In: Freeman, Gary Mirilovic, Nikola (red.) Handbook of Migration and Social Policy.. Cheltenham: Edward Elgar. 64-84.
 • Lucassen L.A.C.J. & Smit A.X. (2015), The Repugnant Other: Soldiers, Missionaries and Aid workers as Organizational Migrants, Journal of World History (Forthcoming 2015).
 • Lucassen L.A.C.J. (2014), Gewinner und Verlierer. Fünf Jahrhunderte Immigration – eine nüchterne Bilanz Niederlande-Studien nr. 56. Münster and New York: Waxmann.
 • Lucassen Leo & Lucassen Jan (2014), Measuring and quantifying cross-cultural migrations. In: Lucassen, Jan and Leo Lucassen (Red.) Globalising Migration History. The Eurasian Experience (16th-21st centuries) nr. 15. Leiden and Boston: Brill. 3-54.
 • Lucassen Leo (2014), Een veelzijdige erfenis. De Groote Oorlog in de migratiegeschiedenis, Leidschrift. Historisch Tijdschrift 29(1): 7-22.
 • Lucassen L.A.C.J. (2014), Summary and concluding remarks. In: Lucassen J., Lucassen L.A.C.J. (red.) Globalising Migration History. The Eurasian Experience (16th-21st centuries). Studies in Global Social History nr. 15 Leiden and Boston: Brill. 413-428.
 • Lucassen L. (2014), To Amsterdam: migrations past and present’. In: Foner, N, J. Rath, J.W. Duyvendak, R. van Reekum (Red.) New York and Amsterdam: Immigration and the New Urban Landscape. New York: New York University Press. 52-81.
 • Lucassen Leo, Saito Osamu & Shimada Ryuto (2014), Cross-cultural migrations in Japan in a comparative perspective. In: Lucassen Jan & Lucassen Leo (Red.) Globalising Migration History. The Eurasian Experience (16th-21st centuries). Leiden and Boston: Brill. 362-412.
 • Lucassen L. (2013), Migration and population. In: Clark P. (Red.) The Oxford Handbook of Cities in World History. Oxford: Oxford University Press.
 • Lucassen Leo (2013), Population and Migration. In: Clark, Peter (Red.) The Oxford Handbook of Cities in World History. Oxford: Oxford University Press. 664-682.
 • Bosma Ulbe, Kessler Gijs & Lucassen Leo (2013), Migration and Membership Regimes in Global and Historical Perspective: An Introduction. In: Bosma Ulbe, Kessler Gijs, Lucassen Leo (Red.) Migration and Membership Regimes in Global and Historical perspective. Leiden and Boston: Brill. 1-22.
 • Lucassen Leo & Willems Wim (2012), Why people want to live in the city: looking back. In: Lucassen Leo, Willems Wim (Red.) Living in the city. Urban Institutions in theLow Countries 1200-2010. New York and London: Routledge. 216-226.
 • Lucassen Leo & Lucassen Jan (2012), European Migration History. In: Gold S., Nawyn S. (Red.) The Routledge International Handbook of Migration Studies. New York and London: Routledge. 52-63.
 • Lucassen Leo & Willems W.H. (2012), De triomf van de stad en de cruciale rol van migranten, Stadsgeschiedenis 7(2): 222-232.
 • Lucassen Leo & Willems Wim (2012), Introduction. Cities, institutions and migration in the Low Countries. In: Lucassen Leo, Willems Wim (Red.) Living in the city. Urban Institutions in the Low Countries, 1200-2010. New York and London: Routledge. 1-15.
 • Foner Nancy & Lucassen Leo (2012), Legacies of the past. In: Crul Maurice, Mollenkopf John (Red.) The changing face of world cities. Young adult children of immigrants in Europe and the United States. New York: Russell Sage Foundation. 26-44.
 • Linden Marcel van der & Lucassen Leo (2012), Introduction. In: Linden Marcel van der, Lucassen Leo (Red.) Working on labor. Essays in honor of Jan Lucassen. Leiden and Boston: Brill. 1-16.
 • Lucassen Leo & Laarman C.J. (2012), Immigration, intermarriage and the changing face of Europe in the post war period. In: Bauerkämper A, Kaelble H (Red.) Gesellschaft in der europäischen Integration seit den 1950er Jahren. Stuttgart: Franz Steiner Verlag. 65-91.
 • Lucassen Leo & Lucassen Jan (2012), Winners and losers: a rejoinder to Anne Winter and Matthias Kortmann, BMGN 127(3): 83-92.
 • Lucassen Leo (2012), ‘Cities, States and Migration Control in Western Europe: Comparing Then and Now. In: Munck Bert de, Winter Anne (Red.) Gated communities? Regulating migration in Early Modern cities. Aldershot: Asghate. 217-240.
 • Lucassen Jan & Lucassen Leo (2011), From mobility transition to comparative global migration history, Journal of Global History 6(2): 299-307.
 • Lucassen Leo (2010), Op het breukvlak van individu en gemeenschap. Europese sociaaldemocraten en een 'brave new world' in de twintigste eeuw. In: Kok Jan, Bavel Jan van (Red.) De levenskracht der bevolking. Sociale en demografische kwesties in de Lage Landen tijdens het interbellum. Leuven: Universitaire Pers Leuven. 285-320.
 • Lucassen Leo (2010), Towards a comparative history of migration and membership in Southeast Europe (1500-1900). In: Roth Klaus, Hayden Robert (Red.) Migration in, from, and to Southeastern Europe. Münster: LIT. 11-41.
 • Lucassen Leo (2010), Southeast Europe and the need for a comparative history of migration and membership. In: Konrad, Helmut, Benedik, Stefan (Red.) Mapping contemporary History II. 25 Jahre Zeitgeschichte an der Universität Graz. Wien, Köln, Weimar: Böhlau. 123-144.
 • Lucassen Leo (2010), Das Heiratsverhalten von deutschen Migranten in den Niederlanden (1860-1940). Die Bedeutung von Ethnie, Religion, Klasse und Geschlecht, Historische Zeitschrift 290(2): 321-346.
 • Lucassen Leo (2010), A brave new world: the left, social engineering, and eugenics in twentieth-century Europe, International Review of Social History 55: 265-296.
 • Lucassen Leo & Lucassen Jan (2010), The mobility transition in Europe revisited, 1500-1900. Sources and methods. Amsterdam: IISG.
 • Lucassen Leo & Lucassen Jan (2009), The Mobility Transition Revisited, 1500-1900: What the Case of Europe Can Offer to Global History, Journal of Global History 4(4): 347-377.
 • Lucassen Jan & Lucassen Leo (2009), The world we lost. European Migrations 1500-1830. In: Knauf D., Moreno B. (Red.) Leaving home. Migration yesterday and today. Bremen: Temmen. 11-24.
 • Lucassen Leo (2009), Immigration, intermarriage and the changing face of Europe in the post war period, History of the Family 14(1): 52-68.
 • Lucassen J. & Lucassen Leo (2009), Eine verlorene Welt. Europäische Migrationen 1500-1830. In: Knauf Diethelm, Moreno Barry (Red.) Aufbruch in die Fremde. Migration gestern und heute. Bremen: Temmen. 7-25.
 • Lucassen L.A.C.J. & Laarman C.J. (2009), Immigration, intermarriage and the changing face of Europe in the post war period, History of the Family 14(1): 52-68.
 • Lucassen Jan & Lucassen Leo (2008), Migrantenkirche. In: Jaeger Friedrich (Red.) Enzyclopädie der Neuzeit. Stuttgart: J.B. Metzler. 483-486.
 • Lucassen Jan & Lucassen Leo (2008), Leibeigenschaft: Migrationsaspekte. In: Jaeger Friedrich (Red.) Enzyclopadie der Neuzeit. Stuttgart: J.B. Metzler. 813-815.
 • Schrover Marlou, Leun J.P. van der, Lucassen Leo & Quispel G.C. (2008), Illegal migration and gender in a global and historical perspective. Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • Schrover Marlou, Leun J.P. van der, Lucassen Leo & Quispel G.C. (2008), Introduction: Illegal Migration and gender in a global and historical perspective. In: Schrover Marlou, Leun J.P. van der, Lucassen Leo, Quispel G.C. (Red.) Illegal Migration and Gender in a Global and Historical Perspective. Amsterdam: Amsterdam University Press. 9-37.
 • Lucassen Jan & Lucassen Leo (2008), Land-Stadt Wanderung. In: Jaeger Friedrich (Red.) Enzyclopadie der Neuzeit. Stuttgart: J.B. Metzler. 451-455.
 • Lucassen Leo (2008), Between Hobbes and Locke. Gypsies and the limits of the modernization paradigm, Social History 33(4): 324-441.
 • Lucassen Jan & Lucassen Leo (2008), `Mobilität. In: Jaeger Friedrich (Red.) Enzyclopädie der Neuzeit. Stuttgart: J.B. Metzler. 224-244.
 • Lucassen Leo & Willems Wim (2008), Een kort lontje? Reflecties over veiligheid in de stad. In: Böcker, Anita Havinga, Tetty Minderhoud, Pau, Böcker Anita, Havinga Tetty, Minderhoud Paul, Put Hannie van de (Red.) Migratierecht en rechtssociologie, gebundeld in Kees' studie. Nijmegen: Wolf Legal Publishers. 231-238.
 • Lucassen Leo (2008), Scheffers ongemakkelijke dans met het verleden, Tijdschrift voor Geschiedenis 212(2): 198-201.
 • Lucassen Jan & Lucassen Leo (2008), Migration: Europe. In: Stearns Peter (Red.) The Oxford Encyclopedia of the Modern World: Oxford University Press. 184-187.
 • Lucassen Jan & Lucassen Leo (2008), Millet. In: Jaeger Friedrich (Red.) Enzyclopädie der Neuzeit. Stuttgart: J.B. Metzler. 535-538.
 • Willems Wim & Lucassen Leo (2007), Tot besluit. De Tweeslachtige stad. In: Willems Wim, Lucassen Leo (Red.) De krachtige stad. Een eeuw omgang en ontwijking. Amsterdam: Bert Bakker. 248-261.
 • Lucassen Leo (2007), Bosnische Bährenführer in West- und Mitteleuropa von den späten 1860er Jahren bis zum Beginn des zweiten Weltkriegs. In: Bade K.J., Emmer P.C., Lucassen L., Oltmer J. (Red.) Enzyklopädie Migration in Europa. Vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart. München: Ferdinand Schöningh & Wilhelm Fink. 417-420.
 • Lucassen Jan & Lucassen Leo (2007), Niederlande. In: Bade K.J., Emmer P.C., Lucassen L., Oltmer J. (Red.) Enzyklopädie Migration in Europa. Vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart. München: Ferdinand Schöningh & Wilhelm Fink. 95-109.
 • Hoerder Dirk, Lucassen Jan & Lucassen Leo (2007), Terminologien und Konzepte in der Migrationsforschung. In: Bade K.J., Emmer P.C., Lucassen L., Oltmer J. (Red.) Enzyklopädie Migration in Europa. Vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart. München: Ferdinand Schöningh & Wilhelm Fink. 28-53.
 • Lucassen Leo (2007), Deutsche Kaufleute und Wanderhändler in den Niederlanden in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. In: Bade K.J., Emmer P.C., Lucassen L., Oltmer J. (Red.) Enzyklopädie Migration in Europa. Vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart. München: Ferdinand Schöningh & Wilhelm Fink. 497-500.
 • Willems Wim & Lucassen Leo (2007), Inleiding. De krachtige stad in historisch perspectief. In: Willems Wim, Lucassen Leo (Red.) De krachtige stad. Een eeuw omgang en ontwijking. Amsterdam: Bert Bakker. 11-26.
 • Lucassen Leo (2007), Migration and World History: reaching a new Frontier, International Review of Social History 52(1): 89-96.
 • Lucassen Leo (2007), Tussen Hobbes en Locke. De grenzen van het moderniseringsparadigma. In: Minderhoud Paul (Red.) De Januskop van het recht. Nijmegen: Wolf Legal Publishers. 31-48.
 • Lucassen Leo (2007), Ungarische Kupferschmiede in Europa von den 1860er Jahren bis zum ersten Weltkrieg. In: Bade K.J., Emmer P.C., Lucassen L., Oltmer J. (Red.) Enzyklopädie Migration in Europa. Vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart. München: Ferdinand Schöningh & Wilhelm Fink. 1067-1069.
 • Lucassen Leo (2007), De angst voor een onderklasse. Buurtbinding in vroegmoderne Hollandse steden. In: Willems Wim, Lucassen Leo (Red.) De krachtige stad. Een eeuw omgang en ontwijking. Amsterdam: Bert Bakker.
 • Lucassen Leo (2007), Van divergentie naar convergentie: migratie en het proces van globalisering, Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 4(3): 62-83.
 • Eijl C.J. van & Lucassen Leo (2007), Holland beyond the borders: emigration and the Dutch state, 1850-1940. In: Green N.L., Weil F. (Red.) Citizenship and those who leave. The politics of emigration and expatriation. Urbana en Chicago: University of Illinois Press. 156-175.
 • Lucassen Leo (2007), Gypsy Research and Gypsy Policy in the Netherlands (1850-1970) in a Comparative Perspective. In: Zimmermann Michael (Red.) Zwischen Erziehung und Vernichtung. Zigeunerpolitik und Zigeunerforschung im Europa des 20. Jahrhunderts. Stuttgart: Franz Steiner Verlag. 240-253.
 • Lucassen Leo & Eijl C.J. van (2006), Les Pays-Bas au-dela de leurs frontières: l’émigrationn et l’état néerlandais, 1850-1940. In: Green Nancy, Weil Patrick (Red.) Citoyenneté et émigration. Les politiques du départ. Parijs: EHESS. 181-199.
 • Lucassen Leo (2006), Is transnationalism compatible with assimilation? Examples from Western Europe since 1850, IMIS-Beiträge 29: 11-31.
 • Lucassen Leo & Willems Wim (2006), Gelijkheid en onbehagen. Over steden, nieuwkomers en nationaal geheugenverlies. Amsterdam: Bert Bakker.
 • Lucassen Leo, Feldman David & Oltmer Jochen (2006), Drawing up the balance sheet. In: Feldman David, Lucassen Leo, Oltmer Jochen (Red.) Paths of integration. Migrants in Western Europe (1880-2004). Amsterdam: Amsterdam University Press. 283-296.
 • Lucassen Leo (2006), Toen zij naar Rotterdam vertrokken. Immigranten toen en nu (1870-2005). In: Laar Paul van de, Lucassen Leo, Mandemakers Kees (Red.) Naar Rotterdam. Immigratie en levenslopen in Rotterdam vanaf het einde van de negentiende eeuw. Amsterdam: Aksant. 25-38.
 • Lucassen Leo, Feldman David & Oltmer Jochen (2006), Immigrant integration in Western Europe, then and now. In: Feldman David, Lucassen Leo, Oltmer Jochen (Red.) Paths of integration. Migrants in Western Europe (1880-2004). Amsterdam: Amsterdam University Press. 7-23.
 • Lucassen Leo (2006), Poles and Turks in the German Ruhr Area: similarities and differences. In: Feldman David, Lucassen Leo, Oltmer Jochen (Red.) Paths of integration. Migrants in Western Europe (1880-2004). Amsterdam: Amsterdam University Press. 27-45.
 • Lucassen Leo (2005), Huwelijken van Duitse migranten in Nederland (1860-1940). De rol van herkomst, religie, beroep en sekse, Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 2(2): 54-80.
 • Lucassen Leo (2005), Contribution to ‘Round Table: Staking Narrative Claims: A Round Table on ‘Creating Societies: Immigrant Lives in Canada’, Histoire Sociale/Social History 76: 470-473.
 • Lucassen Leo (2005), The Immigrant Threat. The integration of old and new migrants in Western Europe since 1850. Urbana/Chicago: University of Illinois Press.
 • Lucassen Leo (2004), De selectiviteit van blijvers: een reconstructie van de sociale positie van Duitse migranten in Rotterdam (1870-1885), Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 1(2): 92-115.
 • Lucassen Leo (2004), The Police, Gender, and Social Control: German Servants in Dutch Towns, 1918-1940. In: Emsley C., Johnson E., Spierenburg P. (Red.) Social Control in Europe 1800-2000. Columbus: The Ohio State University Press. 226-445.
 • Lucassen Leo (2004), Where Do We Go from Here? New Perspectives on Global Migration History, International Review of Social History 49(3): 505-510.
 • Lucassen Leo (2004), Migrantenorganisaties vroeger en nu: een inleiding. In: Lucassen Leo (Red.) Amsterdammer worden. Migranten, hun organisaties en inburgering, 1600-2000. Amsterdam: Amsterdam University Press. 9-22.
 • Lucassen Leo (2004), Oog voor lange lijnen. De relevantie van geschiedenis voor het integratiedebat, Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 2: 236-256.
 • Lucassen Jan & Lucassen Leo (2004), Alte Paradigmen und neue Perspektiven in der Migrationsgeschichte. In: Beer Mathias, Dahlman Dittmar (Red.) Über die trockene Grenze und über das offene Meer. Binneneuropäische und transatlantische Migrationen im 18. und 19. Jahrhundert. Essen: Klartext. 17-44.
 • Lucassen Leo (2003), Report of the workshop ‘Paths of integration: similarities and differences in the settlement process of immigrants in Europe, 1880-2000, IMIS-Beiträge: 117-125.
 • Lucassen Leo & Willems Wim (2003), 'The weakness of well ordered societies. Gypsies in Europe, the Ottoman empire and India 1400-1914', Review. A Journal of the Fernand Braudel Center for the study of economics, historical systems and civilizations 26(3): 283-313.
 • Lucassen Leo (2003), Einwanderung und Wege der Integration im niederländischen Grossstadtgebiet von 1918 bis heute. In: Eder Angelika (Red.) "Wir sind auch da!”. Über das Leben von und mit Migranten in europäischen Grossstädten. Hamburg. 19-46.
 • Lucassen Leo (2003), Revolutionaries into beggars: alien policies in the Netherlands 1814-1914. In: Fahrmeir Andreas (Red.) Migration control in the North Atlantic world. The evolution of state practices in Europe and the United States from the French Revolution to the Inter-War Period (. New York: Berghahn. 178-194.
 • Schrover Marlou, Lesger C. & Lucassen Leo (2002), Is there life outside the migrant network? German immigrants in 19th century Netherlands and the need for a more balanced migration typology, Annales de démographie historique: 29-50.
 • Lucassen Leo (2002), Introduction. Autour du livre de C. Pooley et J. Turnbull Migration and mobility in Britain since the XVIIIth centuty’, Annales de démographie historique(2): 101-103.
 • Lucassen Leo (2002), Administrative into social control: the aliens police and foreign female servants in the Netherlands (1918-1940),, Social History 27(3): 327-342.
 • Lucassen Leo (2002), Introduction to the Forum Old and New immigrants, Journal of American Ethnic History 21(4): 55-56.
 • Bavel Bas van & Lucassen Leo (2002), Een differentiële grens. Over de integratie van de Middeleeuwen in de economische en sociale geschiedenis van de Lage Landen, Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 28(2): 129-146.
 • Lucassen Leo (2002), Old and new migrants in the twentieth century: A European perspective, Journal of American Ethnic History 21(4): 85-101.
 • Lucassen Leo (2002), Bringing structure back in. Economic and political determinants of immigration in Dutch cities (1920-1940), Social Science History 26(3): 503-529.
 • Lucassen Leo (2001), Het einde van een migratieregime: buitenlanders in Holland gedurende de 19e eeuw, Holland. Regionaal Historisch Tijdschrift 3: 190-211.
 • Lucassen Leo (2001), Grensoverschrijding: vrouwen en gender in historische migratiestudies, Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis: 9-35.
 • Lucassen Leo (2001), Sekse en nationaliteit als ordenend principe. De uitsluiting van vrouwen en vreemdelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt (1900-1995). In: Eijl Corrie van, Heerma van Voss Lex, Rooy Piet de (Red.) Sociaal Nederland. Contouren van de twintigste eeuw. Amsterdam: Aksant. 87-107.
 • Eijl C.J. van & Lucassen Leo (2001), Tellen en geteld worden. Vreemdelingen in de Nederlandse volks- en beroepstellingen (1899-1971). In: Doorn Peter van, Maarseveen Jacques van (Red.) Nederland een eeuw geleden geteld. Een terugblik op de samenleving rond 1900. Amsterdam: Aksant.
 • Cottaar Annemarie & Lucassen Leo (2001), Naar de laatste Parijse mode. Strohoedenmakers uit het Jekerdal in Nederland 1750-1900, Studies over de sociaal-economische geschiedenis van Limburg/ Jaarboek van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg: 45-82.
 • Lucassen Leo (2001), A many-Headed monster: The evolution of the passport System in the Netherlands and Germany in the Long Nineteenth Century. In: Caplan Jane, Torpey John (Red.) Documenting Individual Identity: The Development of State Practices in the Modern World. Princeton: Princeton University Press. 235-255.
 • Lucassen Leo & Vries B.M.A. de (2001), The rise and fall of a West European textile-worker migration system: Leiden, 1586-1700. In: Gayot Gérard, Minard Philippe (Red.) Les ouvriers qualifiés de l'industrie (XVIe-XXe siècle). Formation, emploi, migrations. Lille. 23-42.
 • Lucassen Leo & Willems Wim (2000), Van de mythe die diaspora heet. Een kritische reflectie aan de hand van historische zigeunerstudies, Migrantenstudies 16(3): 148-168.
 • Willems Wim & Lucassen Leo (2000), Gypsies in the Diaspora? The Pitfalls of a Biblical Concept, Histoire Sociale/Social History 6.
 • Lucassen Leo (2000), Tussen perceptie en praktijk: het beleid van de Nederlandse vreemdelingenpolitie tegenover buitenlandse dienstbodes (1920-1940, Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 26(2): 164-189.
 • Lucassen Leo (2000), Zigeuner im früneuzeitlichen Deutschland: neue Forschungsergebnisse, -probleme, und vorschläge. In: Härter Karl (Red.) Policey und frühneuzeitliche Gesellschaft. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann. 235-262.
 • Lucassen Leo & Willems Wim (2000), Lokale geschiedenis in beweging: een inleiding, Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 26(4): 237-244.
 • Lucassen Leo & Vermeulen Floris (1999), Immigranten en lokale arbeidsmarkt. Vreemdelingen in Den Haag, Leiden, Deventer en Alkmaar (1920-1940). Amsterdam: CGM.
 • Lucassen Leo (1999), Een waardevol en onmisbaar boek'? Discussie-dossier over het boek The wealth and poverty of nations (1998) van David Landes, Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 25(1): 55-58.
 • Lucassen Leo (1998), The Great War and the origins of migration control in Western Europe and the United States (1880-1920). In: Böcker Anita (Red.) Regulation of migration. International experiences. Amsterdam: Spinhuis. 45-72.
 • Lucassen Leo & Harst Gerard van der (1998), De vreugde van het tellen. Nut en noodzaak van vreemdelingenregisters voor historisch migratie-onderzoek, Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 24(3): 293-315.
 • Lucassen Leo & Willems Wim (1998), Gypsies and other itinerant groups. A socio-historical approach. London: MacMillan.
 • Lucassen Leo (1997), The gulf between long term and short term approaches in immigration studies. A reassessment of the Chicago School's assimilation concept, IMIS-Beiträge 5: 5-23.
 • Lucassen Leo (1997), 'Harmful tramps'. Police professionalization and gypsies in Germany, 1700-1945, Crime, History and Societies 1(1): 27-50.
 • Lucassen Leo (1997), Eternal vagrants? State formation, migration and travelling groups in Western-Europe, 1350-1914. In: Lucassen Jan, Lucassen Leo (Red.) Migration, Migration History, History: Old Paradigms and New Perspectives. Bern: Peter Lang. 225-251.
 • Lucassen Leo (1996), Zigeuner, Die Geschichte eines polizeilichen Ordnungsbegriffes in Deutschland (1700-1945). Köln-Wien: Böhlau-Verlag.
 • Vries B.M.A. de & Lucassen Leo (1996), Leiden als middelpunt van een Westeuropees textiel-migratiesysteem, 1586-1650, Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 22: 139-167.
 • Lucassen Leo (1996), De Breestraat als cosmopolitisch centrum: Italianen, Chinezen, Duitse dienstbodes en joodse vluchtelingen in Leiden, 1872-1950. In: Moes Jaap, Smit Cor (Red.) In de nieuwe stad. Nieuwko¬mers in de Leidse Ge¬schiede¬nis, 1200-1997. Leiden. 87-111.
 • Lucassen Leo (1996), Agent of koopman?. Theorie en praktijk van de controle op arbeidsmigratie in Nederland, 1918-1980. In: Hart Marjolein 't, Lucassen Jan, Schmal Henk (Red.) Nieuwe Nederlanders. Vestiging van migranten door de eeuwen heen. Amsterdam: Stichting Beheer IISG. 151-168.
 • Lucassen Leo (1995), Nederland als duiventil. Immigratie en emigratie. In: Schmal H. (Red.) Nederland in de twintigste eeuw. Een boeiend beeld van een bewogen tijdperk. Utrecht: NN. 24-43.
 • Lucassen Leo, Cottaar Annemarie & Willems Wim (1995), Mensen van de reis: woonwagenbewoners en zigeuners in Nederland (1868-1994). Zwolle: Waanders.
 • Lucassen Leo, Penninx R. & Willems Wim (1995), Migration Studies in the Netherlands. In: Jewson N. (Red.) Migration processes & ethnic divisions. Leicester: NN. 4-19.
 • Lucassen Leo (1995), Het paspoort als edelste deel van een mens. Een aanzet tot een sociale geschiedenis van het Nederlands vreemdelingenbeleid, Regionaal historisch tijdschrift 27(4-5): 265-285.
 • Lucassen Leo & Willems Wim (1995), Wanderers or migrants? The movements of gypsies from Eastern to Western Europe (1860-1940). In: Cohen R. (Red.) The Cambridge Survey of World Migration. Cambridge. 136-141.
 • Lucassen Leo (1995), Zigeuner in Deutschland 1870-1945: ein kritischer historiographischer Ansatz, 1999. Zeitschrift für Sozialgeschichte des 20. und 21. Jahrhunderts 10(1): 82-100.
 • Lucassen Leo (1995), The domination of the national category. A review of some recent studies on (im)migration and nation-building, Immigrants and Minorities 3: 319-331.
 • Willems Wim & Lucassen Leo (1994), Indische Nederlanders in een migratie-perspectief. In: Willems Wim, Lucassen Leo (Red.) Het onbekende vaderland. De repatriëring van Indische Nederlanders 1946-1964: SDU. 3-11.
 • Lucassen Leo (1994), "Opgenomen in de frisheid van het Nederlandse onderwijs": gerepatrieerden en Molukkers op Nederlandse scholen, 1946-1969. In: Willems Wim, Lucassen Leo (Red.) Het onbekende vaderland. De repatriëring van Indische Nederlanders 1946-1964. Den Haag: SDU. 94-104.
 • Lucassen Leo (1993), 'Under the cloak of begging? Gypsy-occupations in Western-Europe in the 19th and 20th century, Ethnologia Europaea 23: 75-94.
 • Lucassen Leo (1993), Het onontkoombare nationaliteitsbeginsel. Een bespreking van enige recente literatuur over (im)migratie en natievorming, Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 19(4): 489-505.
 • Lucassen Leo (1993), A blind spot: migratory and travelling groups in Western European historiography, International Review of Social History (2): 209-235.
 • Willems Wim & Lucassen Leo (1992), A silent war. Foreign gypsies and the Dutch govern¬ment policy: 1969-1989, Immigrants and Minorities 11(1): 81-101.
 • Lucassen Leo & Köbben André J.F. (1992), Het partiële gelijk. Controverses over het onderwijs in de eigen taal en de rol daarbij van beleid en wetenschap (1951-1991). Amsterdam: Swets en Zeitlinger.
 • Cottaar Annemarie, Lucassen Leo & Willems Wim (1992), Justice or injustice? A survey of the policy towards gypsies and caravan dwellers in Western Europe in the 19th and 20th centuries, Immigrants and Minorities 11(1): 42-66.
 • Lucassen Leo (1991), The power of definition. Stigmatisation, minoritisation and ethnicity illustrated by the history of gypsies in the Netherlands, Netherlands' Journal of Social Sciences 27(2): 80-91.
 • Lucassen Leo (1990), Stigmatisering, minderheidsvorming en etniciteit. De geschiedenis van zigeuners in Nederland sedert de achttiende eeuw, Migrantenstudies 6(4): 2-18.
 • Lucassen Leo (1990), Links antisemitisme. De plaats van het anti-joodse stereotype binnen de Franse socialisti¬sche bewe¬ging in de negentiende eeuw. In: Arkel Dik van, Haar Barend ter, Lucassen Leo, Ramakers Jan, Ross Robert (Red.) Van Oost naar West. Racisme als mondiaal verschijnsel. 71-86.
 • Lucassen Leo (1990), 'En men noemde hen zigeuners'. De geschiedenis van Kaldarasch, Ursari, Lowara en Sinti in Nederland: 1750-1944 (Dissertatie). Den Haag en Amsterdam: SDU en Stichting Beheer IISG.
 • Willems Wim & Lucassen Leo (1990), Ongewenste vreemdelingen. Buitenlandse zigeuners en de Nederlandse overheid: 1969-1989. Den Haag: SDU.
 • Willems Wim & Lucassen Leo (1990), The church of knowledge. The gypsy in Dutch encyclopedias and their sources. In: Salo M.T. (Red.) 100 years of Gypsy Studies. Cheverly (Maryland). 31-50.
 • Cottaar Annemarie, Lucassen Leo & Willems Wim (1990), Recht of onrecht? Het 19e en 20e-eeuwse beleid jegens zigeuners en woonwagenbewoners in West-Europa nader beschouwd. In: Havinga T, Sloot B (Red.) Recht. Bongenoot of barrière bij emancipatie: Den Haag. 114-140.
 • Cottaar Annemarie, Lucassen Leo & Willems Wim (1988), Een zwerver verdwaald. Balans en perspectief van het onderzoek naar zigeuners en woonwagenbewoners in Nederland. In: Hovens Pieter, Dahler Rob (Red.) Zigeuners in Nederland: cultuur, geschiedenis en beleid. Rijswijk en Nijmegen: CRM. 113-144.
 • Willems Wim & Lucassen Leo (1988), 'Beeldvorming over zigeuners in Nederlandse encyclopedieën (1724-1984) en hun wetenschappelijke bronnen. In: Hovens Pieter, Dahler Rob (Red.) Zigeuners in Nederland: cultuur, geschiedenis en beleid. Rijswijk en Nijmegen: CRM. 5-52.
 • Lucassen Leo (1987), Poepen, knoeten, mieren en moffen. Beeldvorming over Duitse immigranten en trekarbeiders in zeventiende- en achttiende kluchten. In: Anne Frank Stichting (Red.) Vreemd Gespuis. Baarn: Ambo. 29-37.
Vakpublicaties
 • Lucassen Leo (2016), Een historisch perspectief op de kosten van een vluchteling, Economisch Statistische Berichten 101(4730): 198-202.
 • Lucassen L.A.C.J. (2013), Zijn het de immigranten of de werkgevers?, Socialisme & Democratie 70(5): 5-10.
 • Lucassen Jan & Lucassen Leo (2012), Migration. In: Jaeger, Friedrich (Red.) Enzyklopädie der Neuzeit. Stuttgart and Weimar: Verlag J.N. Metzler. 961-974.
 • Hoerder Dirk, Lucassen Jan & Lucassen Leo (2011), Terminologies and concepts of migration. In: Bade Klaus, Emmer Pieter C., Lucassen Leo, Oltmer Jochen (Red.) The Encyclopedia of Migration and Minorities in Europe. From the 17th century to the present. New York: Cambridge University Press. xxv-xxxix.
 • Lucassen Jan & Lucassen Leo (2011), Temporäre Migration. In: Jäger F. (Red.) Enzyklopädie der Neuzeit. Stuttgart: J.B. Metzler. 360-362.
 • Lucassen Leo (2011), Staatsvorming, democratisering en sociale zorg: sociaal-politieke ontwikkelingen. In: Davids Karel, 't Hart Marjolein (Red.) De Wereld en Nederland. Een sociale en economische geschiedenis van de laatste duizend jaar. Amsterdam: Boom. 231-275.
 • Lucassen J. & Lucassen Leo (2011), The Netherlands. In: Bade Klaus, Emmer Pieter C., Lucassen Leo, Oltmer Jochen (Red.) The Encyclopedia of Migration and Minorities in Europe. From the 17th century to the present. Cambridge: Cambridge University Press. 34-43.
 • Lucassen Leo (2011), German traders and shopkeepers in the Netherlands, 1850-1900. In: Bade Klaus, Emmer Pieter C,, Lucassen Leo, Oltmer Jochen (Red.) The Encyclopedia of Migration and Minorities in Europe. From the 17th century to the present. New York: Cambridge University Press. 454-456.
 • Lucassen Jan & Lucassen Leo (2011), Transhumanz. In: Jaeger F. (Red.) Enzyklopädie der Neuzeit. Stuttgart: J.B. Metzler. 708-710.
 • Lucassen Leo & Lucassen Jan (2011), Winnaars en verliezers. Een nuchtere balans van vijfhonderd jaar immigratie. Amsterdam: Bert Bakker.
 • Lucassen Leo (2011), Hungarian Coppersmiths in Western Europe from the 1860s to World War I. In: The Encyclopedia of Migration and Minorities in Europe. From the 17th century to the present. New York: Cambridge University Press. 480-482.
 • Lucassen Leo (2011), Bosnian Bear Leaders in Western and Central Europe, 1868-1940. In: Bade Klaus, Emmer Pieter C,, Lucassen Leo, Oltmer Jochen (Red.) The Encyclopedia of Migration and Minorities in Europe. From the 17th century to the present. Cambridge: Cambridge University Press. 259-260.
 • Lucassen Jan & Lucassen Leo (2011), Uskoken. In: Jaeger F. (Red.) Enzyklopädie der Neuzeit. Stuttgart: J.B. Metzler. 1147-1149.
 • Lucassen Leo (2011), Buitenstaanders in een grensoverschrijdend kader’, Leidschrift. Historisch Tijdschrift 26(1): 7-17.
 • Schrover M.L.J.C., Leun J.P. van der, Lucassen Leo & Quispel G.C. (2009), Illegale migratie vanuit een genderperspectief. In: Kritiek. Jaarboek voor socialistische dicussie en analyse. Kritiek : jaarboek voor socialistische discussie en analyse. Amsterdam: Aksant. 11-36.
 • Lucassen Leo & Willems W.H. (2009), Steden, instituties en migratie in de Nederlanden. Een inleiding. In: Lucassen L, Willems W.H. (Red.) Waarom mensen in de stad willen wonen 1200-2010. Amsterdam: Bert Bakker. 7-21.
 • Lucassen Leo & Willems W.H. (2009), Waarom mensen in de stad willen wonen. Een terugblik. In: Waarom mensen in de stad willen wonen 1200-2010. Amsterdam: Bert Bakker. 259-270.
 • Lucassen Leo (2009), International migration regimes. In: Iriye Akira, Saunier Pierre-Yves (Red.) The Palgrave Dictionary of Transnational History. From the mid-19th century to the present day. Houndmills: Palgrave MacMillan. 566-570.
 • Lucassen Leo (2009), Het verleden als laboratorium: immigratie en polarisatie in West-Europa sinds 1850. In: Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (Red.) Polarisatie. Bedreigend en verrijkend. Amsterdam: Uitgeverij SWP. 31-47.
 • Lucassen Jan & Lucassen Leo (2007), Kaufmannsniederlassung. In: Jaeger Friedrich (Red.) Enzyklopädie der Neuzeit. Stuttgart: J.B. Metzler. 511-514.
 • Lucassen Jan & Lucassen Leo (2007), Karrieremigration. In: Jaeger Friedrich (Red.) Enzyklopädie der Neuzeit. Stuttgart: J.B. Metzler. 400-403.
 • Lucassen Leo & Willems Wim (2007), Migratie en globalisering. Reflecties op recente trends, Leidschrift. Historisch Tijdschrift 22(1): 7-17.
 • Lucassen Jan & Lucassen Leo (2007), Indentured Labour. In: Jaeger Friedrich (Red.) Enzyklopädie der Neuzeit. Stuttgart: J.B. Metzler.
 • Lucassen Leo (2006), Fahrendes Volk. In: Jaeger Friedrich (Red.) Enzyclopädie der Neuzeit. Stuttgart/Weimar. 772-774.
 • Lucassen Leo (2006), De rol van de historicus en het huidige integratiedebat, Internationale Spectator 60(7-8): 361-364.
 • Lucassen Leo (2006), Emigration. In: Jaeger Friedrich (Red.) Enzyclopädie der Neuzeit. Stuttgart/Weimar. 257-261.
 • Lucassen Leo (2006), Einwanderung. In: Jaeger Friedrich (Red.) Enzyclopädie der Neuzeit. Stuttgart/Weimar. 135-140.
 • Lucassen Jan & Lucassen Leo (2006), Glaubensflüchtlinge. In: Jaeger Friedrich (Red.) Enzyklopädie der Neuzeit. Stuttgart: J.B. Metzler. 918-924.
 • Lucassen Jan & Lucassen Leo (2006), Janitscharen. In: Jaeger Friedrich (Red.) Enzyklopädie der Neuzeit. 1188-1190.
 • Lucassen Leo (2005), Arbeitsmigration. In: Jaeger Friedrich (Red.) Enzyclopädie der Neuzeit. Stuttgart/Weimar. 549-557.
 • Lucassen Leo & Willems Wim (2005), Gypsies. In: Gibney Matthew J., Hansen Randall (Red.) Immigration and asylum: from 1900 to the present. Santa Barbara: ABC-CLIO. 525-530.
 • Lucassen Leo & Willems Wim (2005), De zwarte markt van Beverwijk. In: Doel H.W. van den (Red.) Plaatsen van herinnering. Amsterdam: Bert Bakker. 460-471.
 • Lucassen Leo (2004), Assimilation in Westeuropa seit der Mitte des 19. Jahrhunderts: historische und historiographische Erfahrungen. In: Bade K.J., Bommes M. (Red.) Migrationsreport 2004. Fakten, Analysen, Perspektiven. Frankfurt am Main: Campus Verlag. 43-66.
 • Lucassen Leo (2004), Lessen uit het verleden van West-Europa: Integratie moet zijn tijd hebben, Demos. Bulletin over bevolking en samenleving 29(4): 25-29.
 • Lucassen Leo (2003), Herr Hagenbach en vele anderen. Migratie naar Holland na 1795. In: Nijs Thimo de, Beukers Eelco (Red.) Geschiedenis van Holland 1795 tot 2000. Hilversum: Verloren. 299-344.
 • Lucassen Leo (2003), Een kort overzicht van de immigratie naar Nederland in de twintigste eeuw. In: Meijer Maaike (Red.) De kunsten in beweging. Den Haag: SDU. 421-435.
 • Lucassen Leo (2001), Een spel met valse kaarten: migratiebeleid in historisch perspectief, Justitiële Verkenningen 8: 9-20.
 • Lucassen Leo (2001), Zonder schotten. Een gedeelde blik op de geschiedenis van de multi-culturele samenleving. In: Poldervaart Saskia (Red.) Van hot naar her. Nederlandse migratie vroeger, nu en morgen. Amsterdam: Aksant. 13-18.
 • Cottaar Annemarie & Lucassen Leo (1998), Van over de grens. Gids voor lokaal historisch onderzoek naar immigratie in Nederland. Utrecht: Centrum voor Volkscultuur.
 • Lucassen Leo & Harst Gerard van der (1998), Nieuw in Leiden. Plaats en betekenis van vreemdelingen in een Hollandse stad (1918-1955). Leiden: Primavera Pers.
 • Lucassen Leo (1998), Het voordeel van de ambulant. Zigeuners als etnische ondernemers in Nederland (1868-1940)?. In: Rath Jan, Kloosterman Robert (Red.) Rijp en Groen. Het zelfstandig ondernemer¬schap van immi¬granten in Nederland. Amsterdam: Spinhuis.
 • Lucassen Leo (1997), Niets nieuws onder de zon? De vestiging van vreemdelingen in Nederland sedert de zestiende eeuw, Justitiële Verkenningen (6): 10-20.
 • Lucassen Leo (1995), Een bijdrage in het discussiedossier: sociale controle en rituele repertoires, Volkskundig Bulletin 21(3): 384-388.
 • Lucassen Leo (1995), Migratie en acceptatie: een inleiding, Leidschrift. Historisch Tijdschrift 2: 5-19.
 • Lucassen Leo & Willems Wim (1993), Zijn er nog wel buitenstaanders? De geschiedenis van sociale groepen, Skript 15(4): 295-299.
Populariserend
 • Lucassen Leo & Houtum Henk van (2016), Voorbij Fort Europa. Een nieuwe visie op migratie. Amsterdam: Atlas Contact.
 • Lucassen Leo (2011), Spaanssprekende nieuwkomers in Nederland in de 20e eeuw. In: Vliet, Cathelijne van, Hengeveld, Gabriela (Red.) Spaanse stemmen. Spaanse en Latijns-Amerikaanse migranten in Amsterdam 1961-2011. Amsterdam: Casa Migrante. 4-5.
 • Lucassen Leo (2010), De mythe van de linkse kerk. Immigratie en polarisatie, De Groene Amsterdammer (25).
 • Lucassen L.A.C.J. & Willems W.H. (4 maart 2009), Bijziend nationalisme. Het Financiële Dagblad.
 • Lucassen Leo & Willems Wim (2009), Baron van Münchhausen, of de wereldspiegel van het nationale verleden. In: Dijk Pepijn van, Huibregtsen Mickey (Red.) De publieke zaak. Inspiratie voor meer dynamiek in de samenleving. Amsterdam: Het Financieele Dagblad en Uitgeverij Business Contact. 40-44.
 • Lucassen Leo (2004), Een nieuwe blik op de Duitse immigranten in Utrecht, Alledaagse dingen : tijdschrift over volkscultuur in Nederland 10(3): 11-13.
Overig
 • Lucassen Leo & Lucassen Jan (Red.) (2014), Globalising Migration History. The Eurasian Experience (16th-21st centuries) Studies in Global Social History nr. 15. Leiden and Boston: Brill.
 • Lucassen L.A.C.J. & Lucassen J. (red.) (2014), Globalising Migration History. The Eurasian Experience (16th-20st Centuries) Studies in Global Social History nr. 15. Leiden and Boston: Brill.
 • Lucassen L.A.C.J. (14 juni 2013), The political left and its discomfort with diversity: David Goodhart represents a longstanding current within Labour [blog entry].
 • Bosma Ulbe, Kessler Gijs & Lucassen Leo (Red.) (2013), Migration and Membership Regimes in Global and Historical Perspective. Leiden and Boston: Brill.
 • Emmer P.C. & Lucassen Leo (2012), Migration from the colonies to Western Europe since 1800. http://www.ieg-ego.eu/en/threads/europe-on-the-road/economic-migration/pieter-c-emmer-leo-lucassen-migration-from-the-colonies-to-western-europe-since-1800/?searchterm=lucassen&set_language=en. [overig]
 • Emmer P.C. & Lucassen Leo (2012), Migration from the Colonies to Western Europe since 1800 (Online Article). Mainz: Leibniz Institute of European History (IEG). [overig]
 • Linden Marcel van der & Lucassen Leo (Red.) (2012), Working on labor. Essays in honor of Jan Lucassen. Leiden and Boston: Brill.
 • Lucassen Leo & Willems Wim (Red.) (2012), Living in the city. Urban Institutions in the Low Countries, 1200-2010. New York and London: Routledge.
 • Bade K.J., Emmer P.C., Lucassen Leo & Oltmer Jochen (Red.) (2011), The Encyclopedia of Migration and Minorities in Europe. From the 17th century to the present. New York: Cambridge University Press.
 • Lucassen Jan, Lucassen Leo & Manning Patrick (Red.) (2010), Migration History in World History. Multidisciplinary approaches. Leiden en Boston: Brill.
 • Lucassen Leo & Willems W.H. (Red.) (2009), Waarom mensen in de stad willen wonen 1200-2010. Amsterdam: Bert Bakker.
 • Maanen R.C.J. van, Witkam-Van der Hoek L.J., Vlist E.T. van der, Dröge J.F., Hartog E. den, Lucassen Leo & Schevenhoven P.F. (2008), Redactielid Leids Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en omstreken 100.
 • Willems Wim & Lucassen Leo (Red.) (2007), De krachtige stad. Een eeuw omgang en ontwijking. Amsterdam: Bert Bakker.
 • Bade K.J., Emmer P.C., Lucassen Leo & Oltmer Jochen (Red.) (2007), Enzyklopädie Migration in Europa. Vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart. München: Ferdinand Schöningh & Wilhelm Fink.
 • Laar Paul van de, Lucassen Leo & Mandemakers Kees (Red.) (2006), Naar Rotterdam. Immigratie en levenslopen in Rotterdam vanaf het einde van de negentiende eeuw. Amsterdam: Aksant.
 • Lucassen Leo, Feldman David & Oltmer Jochen (Red.) (2006), Paths of integration. Migrants in Western Europe (1880-2004). Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • Lucassen Leo (Red.) (2004), Amsterdammer worden. Migranten, hun organisaties en inburgering, 1600-2000. Amsterdam University Press: Amsterdam University Press.
 • Schrover Marlou, Decelear Harald, Dekker Rudolf, Deneckere Gita, Huisman Frank & Lucassen Leo (2003), Redactielid Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 29(1-4).
 • Bavel Bas van & Lucassen Leo (Red.) (2002), Lange lijnen, fraaie vergezichten. Middeleeuwse perspectieven voor de sociale en economische geschiedenis. Hilversum: Verloren.
 • Lucassen Leo & Willems Wim (Red.) (2000), Op weg naar de stad. Over de integratie van migratie- en stadsgeschiedenis. Hilversum: Verloren.
 • Lucassen Jan & Lucassen Leo (Red.) (1997), Migration, Migration History, History: Old Paradigms and New Perspectives. Bern: Peter Lang.
 • Lucassen Leo (1995), Boekbespreking [Bespreking van: Doesschate J.W. ten (1995) Asielbeleid en belangen] BMGN - Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden = BMGN - The Low Countries historical review 2: 326-327.
 • Lucassen Leo (1995), Boekbespreking [Bespreking van: Henkes B. (1995) Heimat in Holland] Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 3: 371-373.
 • Lucassen Leo (1995), Boekbespreking [Bespreking van: Tinnemans W. (1995) Een gouden armband] Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 3: 375-376.
 • Lucassen Leo (1995), The persistence of ethnicity [Bespreking van: Kroes R. (1995) recensie] Immigrants and Minorities 14: 219-220.
 • Lucassen Leo & Willems Wim (Red.) (1994), Het onbekende vaderland. De repatriëring van Indische Nederlanders 1946-1964. Den Haag: SDU.
 • Arkel D. van, Haar Barend J. ter, Lucassen Leo, Ramakers Jan & Ross R.J. (Red.) (1990), Van Oost naar West. Racisme als mondiaal verschijnsel. Baarn: Ambo.

Links

Link naar deze pagina
https://hoogleraren.leidenuniv.nl/id/3655

©2015-2018 Universitaire Bibliotheken Leiden www.bibliotheek.universiteitleiden.nl