Leidse hoogleraren vanaf 1575

Augustinus Aizo Beent Lycklama à Nijeholt (Guus)

Geboren
1951-02-12 te Den Haag, Nederland
Geslacht
Man

Promotie (1986)

Type examen
Promotie
Datum
1986-04-09
Plaats
Leiden
Proefschrift
Coagulumpyelolithotomie: een onderzoek naar de condities voor de vorming van een optimaal stolsel

Gewoon Hoogleraar (1999)

Benoeming
Gewoon Hoogleraar
Faculteit
Geneeskunde
Vakgebied
Urologie
Leeropdracht
Urologie, in het bijzonder de functiestoornissen van de lagere urinewegen
Datum benoeming
1999
Datum oratie
2000-06-23
Titel oratie
Recht op kwaliteit
Link naar deze pagina
https://hoogleraren.leidenuniv.nl/id/3658

©2015-2018 Universitaire Bibliotheken Leiden www.bibliotheek.universiteitleiden.nl