Leidse hoogleraren vanaf 1575

Sierd Jurriaan Schaafsma (Sierd)

Geboren
1969 te Groningen, Nederland
Geslacht
Man

Promotie (2009)

Type examen
Promotie
Datum
2009
Plaats
Leiden
Proefschrift
Intellectuele eigendom in het conflictenrecht. De verborgen conflictregel in het beginsel van nationale behandeling

Gewoon Hoogleraar (2012)

Benoeming
Gewoon Hoogleraar
Faculteit
Rechtsgeleerdheid
Vakgebied
Internationaal Recht
Leeropdracht
Internationaal privaatrecht
Datum benoeming
2012-11-01
Datum oratie
2014-04-11
Titel oratie
IPR EN EPR. Over wisselwerking, eenheid en verscheidenheid

Publicaties

Wetenschappelijk
 • Schaafsma S.J., Numann E.J. & Bronneman M. (2016), Van de brug af gezien: rechtshandhaving en IPR, Intellectuele Eigendom en Reclamerecht 2016: 129-134.
 • Schaafsma S.J. (2014), IPR en EPR. Over wisselwerking, eenheid en verscheidenheid, Intreerede. Leiden: University Press.
 • Schaafsma S.J. (2014), The hidden conflict-of-law-rule in the Berne and Paris principle of national treatment. In: Kamperman Sanders A. (red.) The Principle of National Treatment in International Economic Law.. Glos: Edward Elgar. 300-304.
 • Schaafsma S.J. (2012), Samenloop van EEX en BVIE, Intellectuele Eigendom en Reclamerecht 2012: 593-597.
 • Schaafsma S.J. (2011), Philips/Postech en het grensoverschrijdend verbod. Qua patet orbis. In: Boer Th. M. de, Fokkens J.W., Vos M.J., Vries Lentsch-Kostense, C.I. de (red.) Strikwerda's conclusies. Opstellen aangeboden aan mr. L. Strikwerda ter gelegenheid van zijn afscheid als advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden.. Deventer: Kluwer. 431-444.
 • Koops E. & Schaafsma S.J. (2010), Een verloren gewaande geschiedenis van Iustitia et Amicitia. In: Koops E., Numann E.J., Meerdink E.R., Polak M.V., Schaafsma S.J. (red.) Massificatie in het privaatrecht. Opstellen ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van het genootschap Iustitia & Amicitia.. Deventer: Kluwer. 213-232.
 • Schaafsma S.J. & Frohn E.N. (2010), Kroniek van het internationaal privaatrecht 2007/09, Nederlands Juristenblad 2010: 1017-1026.
 • Schaafsma S.J. (23 juni 2009), Intellectuele eigendom in het conflictenrecht. De verborgen conflictregel in het beginsel van nationale behandeling (cum laude) (Dissertatie, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden). Deventer: Kluwer. Promotor(en) en Copromotor(en):Polak M.V., Nispen C.J.J.C. van.
 • Schaafsma S.J. (2008), Rome II: intellectuele eigendom en oneerlijke concurrentie, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2008: 998-1003.
 • Schaafsma S.J. (2007), Kroniek van het internationaal privaatrecht 2005/06, Nederlands Juristenblad 2007: 827-836.
 • Schaafsma S.J. (2005), Kroniek van het internationaal privaatrecht 2004, Nederlands Juristenblad 2005: 478-484.
 • Schaafsma S.J. (2004), Kroniek van het internationaal privaatrecht 2003, Nederlands Juristenblad 2004: 513-519.
 • Schaafsma S.J. (2001), Industriële eigendom en de Haagse Conferentie voor IPR. Over het Haagse ontwerp-verdrag, torpedo's en exclusieve rechtsmacht, Bijblad bij De Industriële Eigendom 2001: 151-157.
 • Schaafsma S.J. (1997), The Netherlands. In: Campbell D. (red.) International Product Liability.. Salzburg: CILS. 314-343.
 • Schaafsma S.J. (1994), Vervuiling in het conflictenrecht. Een onderzoek naar theorie en praktijk van de milieuvervuilende onrechtmatige daad in het conflictenrecht. Deventer: FED.
Vakpublicaties
 • Schaafsma S.J. & Ibili F. (2016), Commentaar op de Brussel I bis-Verordening, bevoegdheid. In: Mierlo A.I.M. van, Nispen C.J.J.C. van (red.) Burgerlijke Rechtsvordering. Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer. 2189-2359.
 • Schaafsma S.J., annotatie bij: HvJ EU 5 juni 2014, IER 2015,nr.16 (Coty Germany).
 • Schaafsma S.J. & Numann E.J. (2015), Van de brug af gezien: rechtshandhaving en IPR, Intellectuele Eigendom en Reclamerecht 2015(2): 84-88.
 • Schaafsma S.J., annotatie bij: Cour de cassation 10 april 2013, IER 2014 (nr. 60; Fabrice X/ABC News).
 • Schaafsma S.J. & Ibili F. (2014), Commentaar op de EEX-Verordening, bevoegdheid. In: Mierlo A. van, Nispen C.J.J.C. van (red.) Burgerlijke Rechtsvordering inclusief EEX-Verordening. Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer. 1901-2028.
 • Schaafsma S.J. & Numann E.J. (2014), Van de brug af gezien: rechtshandhaving, procesrecht en IPR, Intellectuele Eigendom en Reclamerecht 2014(2): 116-119.
 • Schaafsma S.J. & Numann E.J. (2013), Van de brug af gezien: rechtshandhaving, procesrecht en IPR, Intellectuele Eigendom en Reclamerecht 2013(2): 116-119.
 • Schaafsma S.J. & Ibili F. (2012), Commentaar op de EEX-Verordening, bevoegdheid. In: Mierlo A. van, Nispen C.J.J.C. van, Polak M.V. (red.) Tekst & Commentaar, Burgerlijke Rechtsvordering inclusief EEX-Verordening.. Deventer: Kluwer. 1841-1972.
 • Schaafsma S.J., annotatie bij: HvJ EU 12 juli 2012, IER 2012 (nr. 62; Solvay/Honeywell).
 • Schaafsma S.J., annotatie bij: HvJ EU 25 oktober 2011, IER 2012 (nr. 19; eDate-Martinez).
 • Schaafsma S.J. & Numann E.J. (2012), Van de brug af gezien: rechtshandhaving, procesrecht en IPR, Intellectuele Eigendom en Reclamerecht 2012(2): 128-131.
 • Schaafsma S.J., annotatie bij: HvJ EU 1 december 2011, IER 2012 (nr. 16; Painer/Standard Verlags).
 • Schaafsma S.J., annotatie bij: Rb. Utrecht 28 juli 2010, IER 2011 (nr. 4; Ryanair/PR Aviation).
 • Schaafsma S.J. & Numann E.J. (2011), Van de brug af gezien: rechtshandhaving , procesrecht en IPR, 2011(2): 92-95.
 • Schaafsma S.J. (2011), Internationaal privaatrecht: in afwachting van Boek 10 BW. In: Graaf F.G.B., Rank W.A.K. (red.) Financiële sector en internationaal privaatrecht. Financieel juridische reeks nr. 3. Amsterdam: NIBE-SVV. 15-19.
 • Schaafsma S.J., annotatie bij: HvJ EU 12 april 2011 2011 (nr. 57; DHL/Chronopost).
 • Schaafsma S.J. (2011), Internationaal privaatrecht: in afwachting van Boek 10 BW, Nederlands Juristenblad 2011: 30-31.
 • Schaafsma S.J., annotatie bij: Rb. Zutphen 11 november 2009, IER 2010 (nr. 48; Fashion Box/Vingino).
 • Schaafsma S.J., annotatie bij: Hof Den Bosch 12 januari 2010, IER 2010 (nr. 34; C More/MyP2P).
 • Schaafsma S.J., annotatie bij: Vzr. Rb. Breda 27 mei 2010, IER 2010 (nr. 66; Albanu).
 • Schaafsma S.J. & Numann E.J. (2010), Van de brug af gezien: rechtshandhaving, procesrecht en IPR, 2010(2): 179-181.
 • Schaafsma S.J., annotatie bij: Vzr. Rb. Amsterdam 1 oktober 2009, IER 2010 (nr. 14; Travelport/IATA).
 • Schaafsma S.J., annotatie bij: HR 30 oktober 2009, IER 2010 (nr. 37; Montis/Goossens).
 • Schaafsma S.J., annotatie bij: Vzr. Rb. Dordrecht 13 augustus 2009, IER 2009 (nr. 79; G-Star/Hennes & Mauritz).
 • Schaafsma S.J., annotatie bij: Hof Den Bosch 7 juli 2009, IER 2009 (nr. 80; Michaud/Owens).
Overig

Links

Link naar deze pagina
https://hoogleraren.leidenuniv.nl/id/3763

©2015-2018 Universitaire Bibliotheken Leiden www.bibliotheek.universiteitleiden.nl